40 dagentijd – Stille Zaterdag

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen. Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen.

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – Stille Zaterdag

Het Leesmenu 26  maart  zet onder andere Johannes 13   in de schijnwerper. Maar op Stille Zaterdag 2016 past dit anonieme gebed naar aanleiding van Psalmen 23 uit in de Vroege Kerk naadloos bij de doodse stilte op Stille Zaterdag. Een stilte die doet denken aan de winter, wanneer het leven diep verborgen ligt in de aarde om straks in de lentezon op te staan. Lees hierbij ook Johannes 19:17-42

De gang van een mens door dit leven leidt uiteindelijk naar een andere, eeuwige bestemming. Het is met name dit aspect dat in het onderstaande gebed naar voren komt. De bidder vraagt aan God om hem ook in de laatste fase van zijn leven, in het dal van de schaduw van de dood, nabij te willen zijn.

Heere, vernieuw mijn kracht

Uw genade ben ik onwaardig,
U kent ons hart [o God].
Hoewel de geest gewillig is,
is het vlees zwak.

Wil in Uw genade mijn kracht vernieuwen
en mijn oliekruik vullen,
zodat ik ten laatste
het vertrouwen [in U] vasthoud en
de vreugde van de hoop bewaar.

En nadat ik een korte tijd geleden heb,
terwijl ik gesterkt, bekrachtigd en
bevestigd ben in Uw liefde en
wanneer ik al de werken gedaan heb,
die U mij opgedragen hebt [om te doen],
wilt U dan met mij zijn, o genadige God,
om mij door het dal van de schaduw van de dood
te geleiden en mij op te nemen [bij U],
opdat ik [voor eeuwig] bij U mag wonen?

Anoniem Gebed afkomstig uit een oud manuscript 

Lezen:  Psalmen 23

© M.A. van Willigen