Leesmenu 24 juni

Ontzag

Vanaf die tijd bleef Josafat op zijn post te Jeruzalem. Wel maakte hij een rondreis door het land, van Berseba in het zuiden tot het gebergte van Efraïm in het noorden, om het volk weer terug te brengen bij de Heer, de God van hun voorouders. In alle versterkte steden van Juda stelde hij rechters aan. Hij sprak hen als volgt toe: ‘Besef welke taak u op zich neemt, want u oefent de rechtspraak niet uit op gezag van mensen maar op gezag van de Heer; hij is bij u als u een vonnis uitspreekt. Heb dus ontzag voor de Heer, onze God, en ga nauwgezet te werk, want hij duldt niet dat u het recht verdraait, partijdig bent of steekpenningen aanneemt.’

Avondgebed: 2 Kronieken 19 verzen 4-7

Leesmenu 24 juni – Ontzag

Het boek Kronieken laat zich bijna lezen als een roman. Een spannend boek over de belevenissen van al die koningen op rij, die Israël en Juda regeren. Die met of zonder God leven en daarmee het lot over hun volk beslissen. De les van de geschiedenis van God met zijn volk , vervult koning Josafa van Juda met diep ontzag voor Hem.

Josafats overmoed

Hij kiest met overtuiging de weg van zijn voorvader David. God zegent hem: hij wordt rijk en er is rust in het land. Een mooi moment om zijn zoon te laten trouwen met een dochter van koning Achab van Israël. Maar de goddelolze Achab haalt Josafat over om samen een bondgenootschap te vormen tegen de Arameërs bij Ramot in Gilead.

Josafat ziet daar wel wat in. Ze hebben immers dezelfde belangen: rust in de tent voor Israël en Juda. Maar hij staat erop dat de Here God eerst geraadpleegd wordt. Alle profeten worden van stal gehaald om hun oordeel over de plannen te geven.  De profetenclub van Achab juicht het plan toe. Maar de echte godsman velt Achabs vonnis.

Josafats herkansing

Koning Josafat schrikt enorm als dezelfde godsman hem, eenmaal thuis, de wacht aan zegt: God is boos op Josafat.  Hij had zich niet mogen inlaten met de goddeloze Achab via een huwelijk en een bondgenootschap.

Dat doet Josafat besluiten opnieuw ernst te maken met zijn verantwoordelijkheid als koning en bestuurder. In diep ontzag voor God.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.