Elise G. Lengkeek

Elise G. Lengkeek

DSC_0783

Elise G. Lengkeek (1958) is auteur/publicist/journalist en dichter sinds 1991.

Sinds 1993 houd ik mij bezig met literaire nonfictie. Als journalist ontmoet ik zo nu en dan mensen die een bijzonder verhaal met zich mee dragen en dat met mij willen delen. Ontroerende, verbijsterende, indrukwekkende geschiedenissen die ik de moeite waard vind om door te vertellen.

Persoonlijk getijdengebed: van inspiratie tot publicatie 

Zelf heb ik in 2011 een diepe, persoonlijke crisis doorgemaakt. In februari 2004 heb ik bij een brand giftige stoffen ingeademd. Dat heeft een enorme impact gehad op mijn verdere leven. In Davos, Zwitserland, waar ik in 2011 kwam om te revalideren, liep ik vast. Eerst toen begreep ik de omvang van wat ik had moeten prijsgeven om te overleven.

In die tijd maakte ik kennis met de weg van Sint Benedictus van Nursia. Zijn zoektocht naar God. Het besef dat bij hem doorbrak dat leven met een aandachtig en zuiver hart jezelf en anderen opbouwt. Ik heb in die tijd mijn gedachten gedeeld via eliseindavos.waarbenjij.nu  

De Regel van Benedictus

Sinds ik terug ben uit Davos, ben ik zelf op zoek gegaan naar wat Benedictus van Nursia (480 tot ca. 550) inspireerde. Hij ontvouwde zijn wijsheid in een levensregel voor monniken: de Regel van Sint Benedictus. Met slechts 100o verzen de kortste en meest levenskrachtige kloosterregel die ooit het licht heeft gezien.

Benedictus hield zijn monniken een gezegend leven voor met het naleven van zijn Regel. Die regel wijst dwars door alle verzen heen naar Jezus Christus. Zoals een vinger naar de maan. Het gaat niet om de vinger, zou Benedictus zeggen. Alles draait om de maan. Volg mijn vinger, dan wijs ik je waar je de ogen van je hart op moet richten.

Hoe kan het dat na bijna 1500 jaar nog zo krachtig en actueel is voor vandaag? Zodat zelfs managers en leiders zich in de 21ste eeuw zich erdoor laten voeden? En er lering uit trekken voor zichzelf en hun medewerkers?

Ik was benieuwd naar wat deze Benedictus  ten diepste dreef bij zijn zoektocht naar God.Ik wilde weten waarom een biddend leven een mens dichtbij God brengt. En daarmee dichtbij zichzelf en zijn medemens. Welk geheim draagt een gezegend leven in zich mee. Voor de monniken van toen, en voor jou en mij vandaag? En hoe wist Benedictus dat het werkte?

Bidden met Ambrosius, Augustinus en Thomas Cranmer

Wat mijn pad tijdens mijn eigen zoektocht heeft gekruist, is teveel om op te noemen. Onder de pagina lezen vind je een literatuurlijst. Het een bracht simpelweg het ander op gang. Bijvoorbeeld een uitgebreide kennismaking met het anglicaanse morgen- en avondgebed (het Book of common prayer).

Ik ben zelfs een deeltijdstudie  theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen gaan volgen. Voor de vakken die over de theologische en praktische ontwikkelingen in de vroeg-christelijke kerk gaan. Om inspiratie te vinden bij kerkvaders als Ambrosius en Augustinus. Hun geloof, hun gebeden.  Alles samen heeft het nu deze website opgeleverd. En het bijbehorende boek Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag (december 2016).

Ik hoop dat je geraakt wordt door wat ik met je wil delen. Je reactie is van harte welkom.

Andere boeken van Elise G. Lengkeek

Zie ook www.eliselengkeek.nl