Vieringen

Kloostergang St Adelbertabdij

Het kerkelijk jaar start met het vieren van Advent: de vier weken van voorbereiding en verwachting op de geboorte van Jezus Christus,  Zoon van God,  Redder van de wereld met Kerst.

In februari of maart start de veertigdagentijd: veertig dagen van voorbereiding en verwachting van het lijden, de dood en de opstanding van Jezus Christus van Goede Vrijdag tot en met Pasen.

Veertig dagen na Pasen leeft de kerk toe naar de viering van de Hemelvaart van Christus. Tien dagen na zijn terugkeer in de Hemel viert de kerk de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren.

Hoogtijdagen in de christelijke traditie

Tot aan de Advent zijn er in de protestantse traditie geen kerkelijke hoogtijdagen meer.

In de rooms-katholieke en anglicaanse kerk zijn er ook speciale dagen voor apostelen, heiligen en de speciale dagen rondom besnijdenis en epifanie (Driekoningen). Omwille van de eenvoud beperkt deze website zich tot de gemeenschappelijke feestdagen

Ook de zondagen worden door alle kerken gezien als een feestelijke dag. Het is de eerste dag van de week. De dag waarop de christenen van oudsher bijeen kwamen om de opstanding van Christus te vieren.

In de rooms-katholieke en anglicaanse kerk wordt elke zondag het offer van Jezus Christus herdacht in de eucharistie. De protestanten doen het wat soberder met een ritme van eens in de zes of acht weken.

Vieringen

Deze website is nog in ontwikkeling. In de komende periode worden de buttons toegevoegd met de onderstaande vieringen van de hoogtijdagen in de ceremonie van gebed, Bijbel lezen en lofzang.

Kijk onder Literatuur