Leesmenu 1 juli

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 1 juli.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 1 juli  – Dagtekst

Manasse geeft zijn fouten toe

11 Voor straf stuurde de Heer de legerleiders van de koning van Assyrië naar Manasse. Zij namen Manasse gevangen. Ze bonden hem vast met haken en met twee bronzen kettingen. Zo namen ze hem mee naar de stad Babel.
12-13 Manasse had het erg moeilijk. Daarom probeerde hij het weer goed te maken met de Heer, zijn God. Hij bad tot de God van zijn voorouders, en zei dat hij spijt had van zijn slechte leven. Hij smeekte God om hulp.
Toen de Heer het gebed van Manasse hoorde, was hij niet boos meer. En Manasse mocht weer koning zijn in Jeruzalem. Toen wist Manasse dat de Heer de enige God was.

Avondgebed: 2 Kronieken 33 verzen 10-12

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Het gebed van Manasse

Manasse is 12 jaar oud als hij zijn vader Hizkia opvolgt als koning over Juda. Maar hij dient liever de afgoden en de geesten van doden dan de Heer en God van zijn vader en voorvaderen. Hij gaat zelfs zo ver dat hij een afgodsbeeld in de tempel zet.

Dat komt hem duur te staan. De koning van Assur neemt hem gevangen en vervoert hem als een wild dier aan bronzen kettingen. Pas dan komt Manasse tot besef wat hij heeft gedaan en wat de gevolgen daarvan zijn voor hem en het volk dat hem als koning volgt.

Zijn berouwvolle gebed doet God in zijn genade besluiten hem en Juda nog een kans te geven. Manasse’s gebed staat niet in Kronieken, maar in de Editio Vulgata. Dat is de Latijnse vertaling van de Bijbel. Hiëronymus heeft hem in de vierde eeuw na Christus voor het merendeel samengesteld.

Gods barmhartigheid

Inhoudelijk gaat het om een kort boetegebed van slechts vijftien verzen dat vanwege de inhoud wordt toegeschreven aan koning Manasse. Zijn verootmoediging voor God is oprecht en nadat de Heer hem teruggebracht heeft op zijn troon, maakt hij inderdaad ernst met zijn voornemen God voortaan te dienen.

13 Ik bid u: vergeef mij, Heer, vergeef mij.
Laat mij niet ten onder gaan met mijn zonden,
stapel uw straffen niet op tegen mij,
koester uw wrok niet voor eeuwig,
verban mij niet naar het diepst van de aarde.
U, Heer, bent toch de God van al wie berouw toont!
14 Ook mij zult u uw goedheid tonen,
uw grote barmhartigheid zal mij redden,
hoe onwaardig ik ook ben.
15 Ik zal u voortdurend prijzen, alle dagen van mijn leven,
want alle hemelse machten bezingen u,
en uw roem is eeuwig.
Amen.

De verzen uit het Gebed van Manasse in deze tekst zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, een uitgave van Jongbloed, Heerenveen © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. Het complete Gebed van Manasse is te lezen in de online Bijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Meditatie

Het gebed van Manasse

Manasse is 12 jaar oud als hij zijn vader Hizkia opvolgt als koning over Juda. Maar hij dient liever de afgoden en de geesten van doden dan de Heer en God van zijn vader en voorvaderen. Hij gaat zelfs zo ver dat hij een afgodsbeeld in de tempel zet.

Dat komt hem duur te staan. De koning van Assur neemt hem gevangen en vervoert hem als een wild dier aan bronzen kettingen. Pas dan komt Manasse tot besef wat hij heeft gedaan en wat de gevolgen daarvan zijn voor hem en het volk dat hem als koning volgt.

Zijn berouwvolle gebed doet God in zijn genade besluiten hem en Juda nog een kans te geven. Manasse’s gebed staat niet in Kronieken, maar in de Editio Vulgata. Dat is de Latijnse vertaling van de Bijbel. Hiëronymus heeft hem in de vierde eeuw na Christus voor het merendeel samengesteld.

Gods barmhartigheid

Inhoudelijk gaat het om een kort boetegebed van slechts vijftien verzen dat vanwege de inhoud wordt toegeschreven aan koning Manasse. Zijn verootmoediging voor God is oprecht en nadat de Heer hem teruggebracht heeft op zijn troon, maakt hij inderdaad ernst met zijn voornemen God voortaan te dienen.

13 Ik bid u: vergeef mij, Heer, vergeef mij.
Laat mij niet ten onder gaan met mijn zonden,
stapel uw straffen niet op tegen mij,
koester uw wrok niet voor eeuwig,
verban mij niet naar het diepst van de aarde.
U, Heer, bent toch de God van al wie berouw toont!
14 Ook mij zult u uw goedheid tonen,
uw grote barmhartigheid zal mij redden,
hoe onwaardig ik ook ben.
15 Ik zal u voortdurend prijzen, alle dagen van mijn leven,
want alle hemelse machten bezingen u,
en uw roem is eeuwig.
Amen.

De verzen uit het Gebed van Manasse in deze tekst zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, een uitgave van Jongbloed, Heerenveen © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. Het complete Gebed van Manasse is te lezen in de online Bijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Lees er meer over in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 1 juli.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.