Persoonlijk

Bidden is met een aandachtig hart het venster van de hemel openen

Bidden is met een aandachtig hart het venster van de hemel openen

Getijden bidden: samen sta je sterk

Van oudsher hoort het getijdengebed thuis in de samenkomsten van  joden, op de uren van de offers in de tempel. Zo hebben ook de eerste christenen in de Vroege Kerk het overgenomen.

De monniken die zich onder een abt en een leefregel stelden, deden hetzelfde. Ze baden en bidden het getijdengebed op vaste uren van de dag in de kloosterkapel. Zo gaat het vandaag nog steeds. En zo wordt ook het anglicaanse morgen- en avondgebed samen gezegd en gezongen in kerken en kathedralen.

In het samen bidden vermenigvuldigt zich de zegen van het gebed. Jezus benadrukt dan ook dat wanneer twee of drie mensen bidden in zijn naam, Hijzelf in hun midden is. (Het Evangelie naar Matteus, hoofdstuk 18 vers 20). Dat wil overigens niet zeggen dat Hij  onze gebeden precies zo verhoort als wij graag zien.

Waarom mijn | persoonlijk getijdengebed?

Wie niet in staat is samen te komen met andere gelovigen, mist de intense verbondenheid door gebed. De meeste kerken hebben alleen op zaterdag of zondag een of twee diensten. Ernaar luisteren via de website van de meeste kerken  kan gelukkig altijd. Of je nu lid bent of niet.

Gods liefde, de kracht van zijn Woord in de Bijbel en het gebed blijven zo toch te vaak  op afstand. Letterlijk en figuurlijk. Omdat je niet echt uitgenodigd wordt om mee te bidden.

Maar het verlangen naar God, naar een goede relatie met anderen maakt een mens creatief. Niets staat het bidden tot Hem in de weg dan alleen het hart zelf.

Bidden als persoonlijke zoektocht naar God is nooit bedoeld in plaats van het samen bidden met anderen en delen in elkaars vreugde, verdriet en verlangen. Maar in het voetspoor van eeuwenoude gebeden en Bijbelboeken biedt het persoonlijk getijdengebed je op elk uur van de  dag een ladder naar de hemel.