Pasen

Takken in bloei

Pasen schept hernieuwd leven

De veertigdagentijd eindigt op Paasmorgen  in het grootse en meest indrukwekkende feest dat de christenen van alle plaatsen en tijden vieren: Pasen. Dat is het feest van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Precies zoals Hij het heeft voorspeld, op de derde dag na zijn dood.

Pesach en Pasen

Pasen is in de christelijke traditie de vervulling geworden van het joodse feest Pesach, het feest van de Ongegiste Broden. Op dat feest wordt (nog steeds in de joodse traditie) de uittocht van het volk Israël  herdacht uit Egypte. God had beloofd aan Abraham dat zijn nageslacht het land Kanaän zou erven.

Na een lange tocht van veertig jaren vol beproevingen komen ze eindelijk in het beloofde land. Deze geschiedenis staat uitvoerig beschreven in het Bijbelboek Exodus hoofdstuk 12. Het verwijst naar het offer en het bloed van het Lam van God, Jezus Christus.

Pasen behoort daarmee tot de traditie van de zoenoffers, die draaien om de noodzaak van de dood voor het leven, de verzoening met het goddelijke en de spirituele ontwikkeling van de eigen ziel door beproeving.

Het verhaal van Pasen na Jezus’ opstanding

In zijn intense angst en droefheid in de nacht voor zijn verraad, geknield in de Hof van Gethsemane, had Hij God, zijn Vader, tot driemaal toe gesmeekt of ‘deze drinkbeker’ aan Hem voorbij mocht gaan. Toch koos Jezus  ervoor om de wil van zijn Vader in volmaakte gehoorzaamheid te volgen. Om de belofte die God in Genesis 3 vers 15 aan Adam en Eva geeft te vervullen.

Die belofte houdt het volgende in. Na de overheersing van zonde en dood over het menselijk geslacht, 3 x 14 generaties lang, maakt de mensenzoon Jezus Christus schoon schip. De Zoon van God, Redder van de wereld, staat op uit de dood.

Hij is vanaf dat moment opnieuw Heer van de Schepping, Overwinnaar, Vredevorst, Koning over Leven en Dood! Nadat Hij vrijwillig heeft geleden als zondeloze mens voor de schuld van alle zondaren. Nadat Hij van God verlaten is geweest zoals geen mens ooit heeft meegemaakt. En nadat Hij tot in de diepte van de dood is afgedaald om die zijn eeuwige macht over Gods kinderen te ontnemen.

De dood zal slechts nog tijdelijk zijn rechten kunnen laten gelden. Tot Jezus Christus in glorie en heerlijkheid nog eenmaal naar de aarde afdaalt op de laatste dag dat de wereld in deze vorm bestaat.

Paaswake of Paasnacht

Voordat op Paasmorgen het symbolisch licht van de Paaskaars  in de kerk wordt ontstoken,  hebben veel christenen ’s nachts gewaakt tijdens de Paaswake of Paasnacht. Dat is één van de oudste onderdelen van de christelijke paasviering. Vanaf dat de  christelijke Vroege Kerk de opstanding vierde tot vandaag toe.

Zo herinneren christenen zich  de waarschuwing van Jezus om alert en waakzaam te blijven bij zijn afwezigheid. Hij had ze bij zijn leven het verhaal verteld van de feestgangers die tijdens het wachten op de komst van  bruidegom in slaap waren gevallen. En dat ze vergeten waren voldoende olie mee te nemen voor het licht van hun lampen. (Lucas 12 verzen 35 en vervolg)

Tijdens die nacht wachten ze met heel hun hart op de komst van de Paasmorgen. Naar de komst van het feest van Gods genade en liefde die in Jezus Christus naar ons toekomt.

Symbool voor verlangen & verwachten

Dat wachten in de nacht symboliseert ook het verlangen en gelovig uitzien naar de Grote Morgen. Dat is de dag waarop Jezus’ nog eenmaal terugkeert naar de aarde. Op die dag zal Hij de wereld en alle mensen die geleefd hebben oordelen naar hun daden en gedachten.

Dat zal zijn aan het eind van de tijden, als de tijd die God deze aarde gegeven heeft, om is. Dan zal Hij de wereld definitief  vernieuwen. En zuiver  maken voor God. Zodat wie Jezus Christus als hun Verlosser hebben aanvaard, voor eeuwig samen zijn met God en mensen in een volmaakte wereld.

Samen zijn we op Paaszondag vervult van vreugde over de verwachting van Jezus’  komst.  En vol verlangen naar een wereld waarin in de meest pure vorm van liefde en vrijheid God en mensen onderling verbindt in alles wat ze doen. Waarin pijn, ziekte, dood en ellende, verdriet en rouw geen reden van bestaan meer hebben.

Meer weten over Pasen en de symbolische betekenis zoals hierboven beschreven? Lees Matteüs 25 tot en met 28. Dezelfde geschiedenis staat ook beschreven in Marcus 16, Lucas  24 en Johannes 24.