Nu bidden

Bidden is contact zoeken met God. Met of zonder woorden. Want soms schieten woorden te kort. Onder Nu bidden vind je de vier gebeden waarmee je de morgen begint met het morgengebed (lauden) en de middag opent met het middaggebed (sext). Zo ook de avond met het avondgebed vespers), die je afsluit met het nachtgebed (completen).

Bidden is niet alleen maar een innerlijke behoefte van godzoekers. Meer nog is het Gods verlangen, dat Hij in het hart van de mens heeft gelegd. Het verlangen om Hem te ontmoeten.  In het heilige en in het alledaagse.

De mens is immers het enige schepsel met een hart, een ziel  en verstand. Geschapen om lief te hebben in verbondenheid met zijn Schepper.

Door te bidden leer je God pas echt kennen. Niet als een kracht of hogere macht, maar heel persoonlijk.  Als iemand die van je houdt om wie je bent. Niemand doorgrondt en kent je zoals Hij. Al zou je zwijgen in zijn nabijheid. Want Hij heeft je gemaakt en Hij koestert elk intiem moment dat je met Hem deelt.