8e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

De eerste zondag na Pinksteren heet in de traditie van de Vroege Kerk Drievuldigheidszondag. Dat is de zondag ter ere van de Drie-eenheid (de triniteit) van God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de heilige Geest. Tot aan advent zijn de zondagen oplopend genummerd.

Vier de 8e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

(Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan! )

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu

8e zondag na Drievuldigheid – Dagtekst

Elia en de zoon van de weduwe

17 Korte tijd later werd de zoon van de vrouw ziek. Hij werd zo ziek dat hij stierf. 18 De vrouw zei tegen Elia: ‘Profeet, wat doet u mij aan? Bent u naar mij toe gekomen om te laten zien hoe slecht ik ben? Bent u hier om mijn zoon te laten sterven?’ 19 ‘Geef uw zoon maar aan mij,’ antwoordde Elia. Hij tilde de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer waar hij logeerde. Daar legde hij hem op het bed. 20 Elia riep naar de Heer: ‘Heer, mijn God, deze vrouw heeft mij als gast ontvangen. Waarom doet u nu juist haar kwaad? Waarom hebt u haar zoon laten sterven?’ 21 Toen ging hij drie keer languit boven op de jongen liggen. En hij riep naar de Heer: ‘Heer, mijn God, laat het leven toch terugkomen in deze jongen, laat hem leven!’ 22 De Heer luisterde naar het gebed van Elia, en het leven kwam terug in de jongen. Avondgebed: 1 Koningen-17:17-22 De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Geloof dat levens redt…

Buiten Israel, in Sarfat (gelegen in het huidige Libanon) woont een weduwe met haar zoon. De profeet Elia komt door Gods hand bij haar terecht, wanneer hij moet vluchten voor de moordzuchtige koningin Izebel. Maar er is hongersnood en vrouw heeft geen eten voor haar gast.

Er is nog precies genoeg meel en olie voor een galgenmaal voor haar en haar zoon. Elia troost haar met de belofte dat zij en haar zoon voortaan niets meer te kort zullen komen. De enige voorwaarde is dat ze eerst wat van die laatste portie eten afstaat aan de Godsman. Zij gelooft hem op zijn woord.

En dat woord wordt werkelijkheid: de meel en olie raken niet op, tot de hongersnood voorbij is. Maar als dan onverwachts de zoon van de weduwe sterft  – haar hoop op de toekomst !  – gebeurt er iets onvoorstelbaars…

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III  Leesmenu Zondagen, 8e zondag na Drievuldigheid, pagina 307.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm