Morgengebed 40 dagentijd

Loflied op de schepping

In de 40-dagentijd maakt het Te Deum Laudamus in het Morgengebed van oudsher plaats voor het  Loflied op de schepping, zowel in de rooms-katholieke, anglicaanse als lutherse traditie. Dit lied wordt bovendien ook wel gezongen of gereciteerd als lof- en danklied na de Heilige Mis in de rooms-katholieke kerk. Het is een lied dat is opgenomen in de Griekse versie van het Bijbelboek Daniël, en is gebaseerd op Psalmen 148.

Beide versies vind je op deze pagina, zodat je voor je morgengebed in de 40-dagentijd kunt kiezen of variëren.

Lofzang van De drie Mannen in de oven:

Het lied van Chananja, Misael en Azarja, de drie vrienden van Daniël, die door de Babylonische koning Nebukadnezar in een zo heet mogelijk gestookte oven waren gestopt. Waarom? Omdat ze niet voor hem wilden knielen, maar alleen voor God, de Schepper van hemel en aarde. 

Het lied van de drie jongemannen

28 Toen zongen de drie mannen in de oven als uit één mond lofliederen en verheerlijkten en prezen God:

29 ‘Geprezen bent u, Heer, God van onze voorouders, geloofd en verhoogd in eeuwigheid. 30 Geprezen is uw heilige en luisterrijke naam, geprezen, geloofd en verhoogd in eeuwigheid.

31 Geprezen bent u in uw heilige en luisterrijke tempel, geprezen, bezongen en verheerlijkt in eeuwigheid. 32 Geprezen bent u, die afgronden peilt en op de cherubs troont, geloofd en verhoogd in eeuwigheid.

33 Geprezen bent u op de troon van uw koninkrijk, geprezen, bezongen en verhoogd in eeuwigheid. 34 Geprezen bent u in het hemelgewelf, bezongen en verheerlijkt in eeuwigheid.

35 Alle schepselen, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 36 Hemelen, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 37 Engelen, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 38 Water boven de hemel, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 39 Heel de hemelse macht, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid.

40 Zon en maan, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 41 Sterren aan de hemel, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 42 Regen en dauw, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 43 Alle winden, prijs de Heer,bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 44 Vuur en hitte, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 45 Koude en warmte, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 46 Rijp en sneeuw, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 47-50 [49] Vorst en vrieskou, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. [50] IJs en sneeuw, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. [47] Nachten en dagen, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. [48] Licht en duister, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 48 [47–50] 49 [47–50] 50 [47–50] 51 Bliksem en wolken, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid.

52 Heel de aarde, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 53 Bergen en heuvels, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 54 Al wat op aarde groeit, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 55 Oceanen en rivieren, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 56 Waterbronnen, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 57 Zeemonsters en al wat in het water zwemt, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 58 Alle vogels in de lucht, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 59 Dieren in het wild en al het vee, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid.

60 Mensen, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 61 Israël, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 62 Priesters, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 63 Tempeldienaars, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 64 Geest en hart van de rechtvaardigen, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 65 Al wie nederig is en God vereert, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid.

66 Chananja, Azarja en Misaël, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid, want hij heeft ons ontrukt aan het dodenrijk, uit de greep van de dood heeft hij ons gered, hij heeft ons bevrijd uit de laaiende oven, uit het vuur heeft hij ons bevrijd.

67 Loof de Heer, want hij is goed en eeuwig duurt zijn erbarmen. 68 Allen die de Heer vereren, prijs de God der goden; bezing en loof hem,want eeuwig duurt zijn erbarmen.’

Uit: Daniël 3, de apocriefe versie van het Griekse boek Daniël. Toevoegingen aan Daniël 1,28-68.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, een uitgave van Jongbloed, Heerenveen. 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Psalm 148

Hemel en aarde, zing voor de Heer
1 Halleluja!

Zing voor de Heer, bewoners van de hemel,
zing voor hem, hoog daarboven.
2 Al zijn engelen, zing voor hem,
zing, alles wat in de hemel leeft!

3 Zon en maan, zing voor hem.
Zing, alle heldere sterren.
4 Zing voor hem, hoge hemel,
en ook het water daarboven.

5 Zing allemaal voor de Heer,
want jullie bestaan omdat hij het wilde.
6 Hij gaf jullie een plek voor altijd.
Zijn besluiten veranderen niet.

7 Zing voor de Heer, bewoners van de aarde.
Zing, dieren in de diepe zee,
8 bliksem en hagel, sneeuw en wolken,
en winden, die doen wat hij zegt.

9 Zing voor hem, bergen en heuvels,
en alle bomen en planten.
10 Zing, wilde en tamme beesten,
alle kleine dieren, en alle vogels.

11 Zing voor hem, koningen en heersers,
en alle landen en volken op aarde.
12 Zing voor hem, mannen en vrouwen,
alle mensen, jong en oud.

13 Zing allemaal voor de Heer!
Want hij heeft alle macht
op aarde en in de hemel.

14 De Heer heeft Israël sterk gemaakt.
Iedereen kent het volk van de Heer,
het volk dat bij hem hoort.

Halleluja!

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Keer terug naar het Morgengebed of naar Nu lezen voor het dagelijks leesmenu.