Achtergrond

 

Elise G. Lengkeek

Foto: Mirthe Naomi van den Berg Fotografie

Mijn naam is Elise G. Lengkeek (1958), auteur/publicist/journalist en dichter sinds 1991.  Deze website valt geheel onder mijn verantwoordelijkheid.

Je leest hier alles over mijn missie, inspiratie en de schouders waarop ik sta: mijn ‘bronnen’.

De auteursrechten van de inhoud van deze website (tekst en beeld) berusten bij mij, tenzij anders is vermeld. Niets van deze website mag zonder toestemming gepubliceerd of vermenigvuldigd worden voor publieke of commerciele doeleinden.

Missie

Mijn missie is:  het getijdengebed voor een breed publiek toegankelijk maken  Van oudsher wordt het getijdengebed in kerken en kloosters gebeden. God zegt immers: ‘Waar drie of meer in Mijn naam bijeen zijn, zal Ik in hun midden zijn.’

Het persoonlijk getijdengebed is dan ook een aanvulling op het bidden van de getijden in kerk en klooster. Veel mensen kunnen hun taken voor werk en gezin immers niet combineren met bidden in een gemeenschap van kerk of klooster.

Toch verlangen velen naar vaste grond onder hun voeten bij het dagelijks bidden en Bijbellezen. Het persoonlijk getijdengebed biedt die structuur. In een jaar tijd lees je zo de hele Bijbel bij je gebeden. Via de website. Of via het boek Mijn getijdengebed dat vanaf december 2016 beschikbaar is.

 

Over mijn achtergrond

Ik ben belijdend christen, met een gereformeerde achtergrond (GKV).Sinds 2011 houd ik mij intensief bezig met de wereld van de vroeg-christelijke kerk en de zoektocht van christenen van alle tijden, die gedreven worden door hetzelfde hartsverlangen als ik: Jezus Christus wilden volgen.

Deze zoektocht heeft mij over de vloer gebracht bij vele broers en zussen van andere geloofsgemeenschap. Daardoor heb mogen ervaren hoe rijk de voortgaande oecumene is tussen kinderen van God die nu nog gescheiden optrekken in eigen kerkgenootschappen, maar Jezus Christus als hun hemelse Heer en Koning (h)erkennen.

Tot 2011 hield ik mij vooral bezig met literaire nonfictie. Levensverhalen van mensen die een bijzonder verhaal meedragen en dat met mij wilden delen. Sommige van die levensverhalen waren zo ontroerend, verbijsterend of indrukwekkend, dat ik ze  in boekvorm heb vastgelegd en gepubliceerd.

Meer daarover vind je op  www.eliselengkeek.nl

Crisis

In 2011 heb ik een diepe, persoonlijke crisis doorgemaakt. In februari 2004 ademde ik bij een brand in onze schuur giftige stoffen in. Dat heeft een enorme impact gehad op mijn verdere leven. In Davos, Zwitserland, waar ik in 2011 vijf maanden zou revalideren, liep ik vast.

Eerst toen begreep ik de omvang van wat ik had moeten prijsgeven om te overleven. Ik heb in die tijd mijn reis naar binnen gedeeld via  eliseindavos.waarbenjij.nu  

Zoektocht naar God

In die tijd maakte ik kennis met het gedachtegoed van Sint Benedictus van Nursia (480 tot ca. 550). Zijn zoektocht naar God raakte me in mijn eigen verlangen en onvermogen om dichter bij God te komen.

Sinds ik terug ben uit Davos, ben ik me gaan verdiepen in wat de monnik en abt Benedictus bewoog. Hij ontvouwde zijn wijsheid in een levensregel voor monniken: de Regel van Sint Benedictus. Met slecht 1000 verzen de kortste en meest levenskrachtige kloosterregel die ooit het licht heeft gezien.

Ik vroeg me af wat hem bezielde, deze Benedictus? Hoe kan een Regel van 1500 jaar oud nog zo krachtig en actueel zijn in onze tijd? Waarom laten managers en leiders van de 21ste eeuw zich hierdoor inspireren voor hun dagelijks leven?

Het geheim van dagelijks bidden

Benedictus wenste zijn monniken een gezegend leven toe. Hij wenste vurig dat het naleven van zijn Regel de monniken daarbij  kon helpen. Met praktische adviezen voor het dagelijks leven. En eenvoudige richtlijnen voor het bidden van het getijdengebed: het dagelijks gebed op vaste uren.

Voor hem was bidden: ademen in het ritme van een dag, afgewisseld met werken, eten, slapen en ontspanning.

Al biddend ontdekte Benedictus  het hart van een gezegend leven.  Dat hart klopt in het eren en aanbidden van God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Bidden brengt je niet alleen dichter bij God. Het brengt je ook  in beter contact met jezelf en met je medemens. Bidden verbindt intuïtie met verstand, kennis en wijsheid.

Met christenen van alle plaatsten en tijden

Benedictus ontleende veel wijsheid en inzicht aan kerkvaders als  Basilius de Grote, Athanasius, Ambrosius en Augustinus. Onder de Literatuur  vind je een uitgebreide literatuurlijst van bronnen en publicaties die ik heb geraadpleegd tijdens mijn zoektocht. Waaronder die over de vroege kerkvaders en de woestijnvaders. 

Het geloof en de diep emotionele gebeden van David in zijn Psalmen waren voor Benedictus een inspirerend voorbeeld bij de inrichting van de gebedsdienst aan God.  Hij deelde deze passie met de woestijnvaders van wie Benedictus vooral nederigheid en zachtmoedigheid leerde.

De woestijnvaders waren monniken uit de 4e en 5e eeuw die een sober leven van bidden en werken leidden in de eenzaamheid van de woestijn. Ze vertaalden de  opdracht van Jezus Christus  om Hem te volgen letterlijk naar hun eigen leven en oefenden zo een geestelijk vaderschap uit.

Vandaag zijn de woestijnvaders vooral bekend om hun tegendraadse Vaderspreuken. Je vindt ze onder Literatuur.

De stap naar ‘mijn’ getijdengebed

In het voetspoor van Benedictus maakte ik uitvoerig kennis met het anglicaanse morgen- en avondgebed. Aartsbisschop Thomas Cranmer legde eeuwenoude gebeden uit de vroeg-christelijke traditie vast in zijn Book of common prayer in 1549, dat vandaag nog steeds actueel is.

Om nog meer inspiratie  en kennis op te doen, heb ik verschillende klooster bezocht en gesprekken gevoerd met auteurs en kenners van de benedictijnse en augustijnse spiritualiteit.

Daarnaast  studeer ik in deeltijd aan de Theologische Universiteit in Kampen. Met name vakken die mij toegang geven tot de bronnen van de vroeg-christelijke kerk. Van kerkvaders als Ambrosius en Augustinus is een schat aan gebeden, wijsheid en geloofsinzichten bewaard gebleven.

Daarnaast heb ik me uitvoerig laten voorlichten door auteurs die bekend zijn geworden om het toegankelijk maken van de augustijnse en benedictijnse spiritualiteit voor een breed publiek: Martijn Schrama, Marten van Willigen, Anselm Grün, Patrick Lateur, Vincent Hunink, Benoit Standaerd, Christopher Jamison, Michael Casey, Esther de Waal en Henri Nouwen.

Zo heb ik me ook verdiept in de rijke historie van het Book of common prayer via (Brian Cummings), Mgr. Lescrauwaet, Robbert Webber en de Moderne Devotie onder Geert Grote via Frank van der Pol.

Geïnspireerd door deze zoektocht, ben ik zelf aan de slag gegaan met samenstellen een compacte versie van het getijdengebed. En wel in de meest basale vorm. Daarbij heb ik vooral gezocht naar de oudste gebeden die ons zijn doorgegeven vanaf de Vroege Kerk (en nog eerder). 

Het resultaat is op deze website bijeengebracht: getijdengebeden voor persoonlijk gebed door de dag heen. Deze vorm van bidden is niet bedoeld als vervanging van de samenkomst in een eredienst met andere gelovigen, maar meer als moderne aanvulling.

Mijn getijdengebed als boek & app

Ik hoop dat je geraakt wordt door deze vorm van bidden waarmee ik je via Getijdengebed voor persoonlijk gebruik  in contact breng. En ik hoop dat jij je ervaringen met het bidden van het getijdengebed op deze website of via de mail wilt delen.

Bid je liever offline? Er is vanaf december 2016 een boekversie beschikbaar op bijbelpapier van de getijdengebeden op de website Mijn getijdengebed (alias Persoonlijk getijdengebed): Mijn Getijdengebed.

Dit gebedenboek is door zijn compacte formaat geschikt voor thuis en onderweg. Het biedt zowel een verdieping van het getijdengebed in al z’n facetten, als een praktische structuur om het bidden dagelijks in te passen in het leven. De eeuwenoude gebeden zijn aangepast aan de taal van nu, op basis van Bijbel Gewone Taal (BGT).

Voor Mijn getijdengebed wordt ook een app voor android en ios ontwikkeld. Wil je op de hoogte blijven wanneer de app beschikbaar komt? Meldt je dan aan via Contact of onder Nu lezen onder vermelding: App beschikbaar

Woord van dank

Ik ben dankbaar voor de steun van enkele theologen die mij in dit studietraject verder helpen: prof. Frank van der Pol, prof. Erik de Boer en prof. Kees de Ruijter.

In het bijzonder noem ik de classicus dr. Marten van Willigen van  Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk: SBVK. We delen in dezelfde vreugde en putten uit dezelfde bron.

Deze website van SBVK biedt onderdak aan prachtige gebeden, preken en authentieke hymnen van vroege kerkvaders en de rijkdom van overgeleverde teksten uit de Vroege Kerk. 

Hun specialistische kennis op het terrein van de oude kerkvaders: de vaderkunde (patristiek) en hun kritische vragen  zijn van groot belang voor het proces van schrijven aan en vormgeven van dit project.

Ook dank ik Philippe van Heusden van uitgeverij Jongbloed en Mirjam Verweij van het Nederlands Bijbelgenootschap. Zij verleenden toestemming gebruik te mogen maken van de Psalmen en Bijbelteksten die het hart vormen van de afzonderlijke getijdengebeden.

Boeken van Elise G. Lengkeek

Zie ook www.eliselengkeek.nl of auteur