2e zondag na Drievuldigheid

2e zondag na Drievuldigheid

De eerste zondag na Pinksteren heet in de traditie van de Vroege Kerk Drievuldigheidszondag. Dat is de zondag ter ere van de Drie-eenheid (de triniteit) van God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de heilige Geest. Tot aan advent zijn de zondagen oplopend genummerd.

In de 4e en 5e eeuw was er in de Vroege Kerk na de viering van Pinksteren veel aandacht voor de Drie-eenheid van God. In liturgische gebeden en gezangen zetten de gelovigen zich af tegen ketterijen als het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Zo groeide in de Vroege Kerk van alle plaatsen en tijden het verlangen en de behoefte om Drie-eenheid van God te vieren met een eigen feest: het feest van de heilige Drievuldigheid.

Verplicht feest sinds 14e eeuw

Pas in de 14e eeuw werd Drievuldigheidszondag een verplicht kerkelijk feest. Paus Johannes XXII (1316-1334) wees daarvoor de eerste zondag na Pinksteren aan. De zondagen tussen Drievuldigheid en Advent (vier weken voor Kerst) zijn in de rooms-katholieke en anglicaanse liturgische kalender genummerd na Drievuldigheid.

Op de liturgische kalender werden ze vervolgens gerangschikt als 1e zondag na Drievuldigheid, 2e zondag na Drievuldigheid enzovoorts. Deze benamingen werden in oude doopregisters ook wel gebruikt in plaats van de gewone datum. Het aantal zondagen na Drievuldigheid is afhankelijk van de Paasdatum.

In de protestantse traditie is er overigens geen speciale aandacht na Pinksteren voor de Drie-eenheid van God.

Aangepast leesmenu 

Vier de 2e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast Leesmenu   

Dagtekst 1e zondag na Drievuldigheid

Dank de Heer

2 ‘Volk van Israël, dank de Heer!
Iedereen stond klaar voor de strijd,
iedereen was gekomen om te vechten.
3 Luister, koningen! Luister, leiders!
Ik zing een lied voor de Heer,
ik maak muziek voor de Heer, de God van Israël.

4 Heer, toen u uit Seïr kwam,
beefde de aarde.
Toen u door de velden van Edom ging,
stortte de regen neer uit de hemel.
5 De bergen beefden,
Heer, God van Israël,
ze beefden voor u,
Heer, die op de berg Sinai woont.
Israël had geen leiders meer

6 In de tijd van Samgar, de zoon van Anat,
en in de tijd van Jaël,
durfde niemand meer over de gewone wegen te reizen.
In die tijd liepen de mensen alleen over smalle paden.

7-8 In die tijd vielen vijanden de steden aan,
omdat het volk andere goden vereerde.
Israël had wel veertigduizend soldaten,
maar ze hadden geen wapens om mee te vechten.
En het volk had geen leiders meer.

Maar toen ging ik de Israëlieten leiden,
zoals een moeder haar kinderen leidt.
9 Dank aan alle leiders van Israël,
dank aan allen die zelf wilden strijden.

Morgengebed: Rechters 5: 2-9

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap.  

Meditatie

Debora: een vrouw van formaat

Over de positie van de vrouw is door de eeuwen heen veel te doen geweest. Maar God laat door heel de geschiedenis heen zien dat vrouwen voor Hem net zo kostbaar zijn als mannen. Hij gebruikt zet hun gaven en talenten in en zegent die.

De profetes Debora, de enige vrouwelijke rechter die Israël heeft gekend, treedt hier op als een vrouw met gezag en wijsheid. Net als in het vorige hoofdstuk de dappere Jaël, die ze hier nog even noemt: de vrouw die de overwinning op de Kanaänitische koning Jabin op haar naam kreeg.

Wat hebben deze beide vrouwen voor speciale rol toebedeeld gekregen?

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III  Leesmenu Zondagen, 2e zondag na Drievuldigheid, pagina 296.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.