• Trap naar binnenruimte in kathedraal Canterbury

    Het heiligdom van Canterbury

  • De kleurrijke geschiedenis van God en mens

  • Hemelvaart: uitzien naar God

    Jezus is het licht van de wereld

Welkom bij mijn getijdengebed | persoonlijk getijdengebed

Bidden is alles wat je denkt en voelt delen met God. Hem loven, prijzen & danken. Hem om hulp vragen.

Bidden is persoonlijk contact met God zoeken. Maar ook in verbondenheid met andere mensen. Dat geeft een nog diepere dimensie aan het gebed.

Christenen over heel de wereld bidden al eeuwenlang het getijdengebed. Op vaste tijden van de dag. Ze hebben daarmee het geheim van het goede leven ontdekt. Balans en rust in een druk bestaan.

Nu lezen

NIEUW Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag

Kom op adem met het persoonlijk getijdengebed. Bid de eeuwenoude gebeden mee in het ritme van de getijden: 's morgens, 's middags, 's avonds en 's nachts. En lees met behulp van het dagelijks Leesmenu de hele Bijbel in 1 jaar tijd.

NIEUW
Van website naar boekuitgave

Medio januari 2017 is 'Mijn getijdengebed - Bidden op het ritme van de dag' beschikbaar als boek. Te koop of te bestellen via alle boekhandels dan wel online

De website blijft gratis toegankelijk, maar met de komst van het boek zijn de meditaties bij elke dag verhuisd naar het boek. Daardoor heeft het meerwaarde als compleet getijdengebedenboek, plus bijbels dagboek met meditaties. Een prettig leesbaar, compact & lichtgewicht boek voor thuis en op reis.

Uitgever: Royal Jongbloed, Heerenveen.

Bidden kan altijd.
Waar en met wie je ook bent.
In een ruimte die jij kiest.
In de stilte van je eigen hart.
Of op een plek waar je tot stilte komt.
info@persoonlijk-getijdengebed.com

Zoek op onderwerp