Getijdengebed

De treden van gebed leiden naar een heilige en intieme relatie met God

De treden van gebed leiden naar een heilige en intieme relatie met God

Bidden: dat is alles wat je denkt en voelt delen met God. Bidden is ook God loven, prijzen, danken. En Hem om hulp vragen.
Bidt je alleen, dan zoek je persoonlijk contact met God.

Bidden in verbondenheid met andere mensen van alle tijden en plaatsen geeft een diepere dimensie aan het gebed.

Christenen over heel de wereld bidden al eeuwenlang op vaste tijden van de dag het getijdengebed. Ze hebben daarmee het geheim van het goede leven ontdekt. Het vinden van balans en rust in een druk bestaan.

Gezegend leven

Het gebed tot God vervult je met innerlijk vrede en vreugde. Ook als je stress en zorgen hebt, ervaar je Gods nabijheid en troost. En een gezegend leven!

Wie ooit een klooster-retraite heeft meegemaakt, verlangt meestal terug naar die wonderlijke dagen van stilte, eerbied, aandacht en inkeer.

Hoe dat kan?

Omdat je de tijd even stil zet wanneer je bidt. Omdat je tot stilte komt middenin alle drukte en stress. In het gebed ontmoet je God, de Schepper van tijd en eeuwigheid. Dat maakt je van binnen kalm en helder.

Daarom alleen al is het leren bidden van het getijdengebed de moeite waard!

Waarom Persoonlijk Getijdengebed?

Deze website biedt je een wegwijzer naar vormen van eeuwenoud gebed.

Je ontdekt meer over God. Over wie Hij is. En waarom Hij jouw aandacht en gebed waard is. Wat dat betekent voor jou. En voor je persoonlijk ontwikkeling en groei.

Door het leren bidden van het persoonlijk getijdengebed, kom je letterlijk op adem. Het helpt je een gezonde afstand scheppen tot wat je bezighoudt. Vaste tijden van bidden helpen je door de dag heen even ‘uit de tijd’ te stappen.

Zo beleef je in de vriendelijke nabijheid van de Eeuwige God, momenten van eeuwigheidswaarde.

Bidden: wat & hoe verder?