Veertigdagentijd

voorjaar Davos

 

Bid de veertigdagentijd mee met de woestijnvaders

De veertigdagentijd (of lijdenstijd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40-dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment toe dat Hij opstaat uit de dood.

Vaak zijn het woestijnervaringen die het verlangen aanwakkeren naar meer van God te mogen ervaren. Woestijnervaringen kennen we allemaal: het zijn diep doorleefde momenten van doodsangst, van verlies, van stilgezet worden.

De woestijnvaders waren er vertrouwd mee, dag na dag. De lessen van deze monniken die zich in de eerste eeuwen na Christus terugtrokken in de woestijn om zich volledig te concentreren op hun leven met God, helpen je eigen 40-dagentijd vorm te geven en te verdiepen.

Bid, zing, huil, vecht, neem, lees en verwonder je gedurende de veertigdagentijd zoals ook de woestijnvaders dat leerden in de eenzaamheid van hun eigen woestijnervaring. Volg de 40-dagentijd met de woestijnvaders Dag 1 tot en met Dag 40 via Nu lezen

Veertigdagentijd: termen en gebruiken

Aswoensdag?

Dat is de dag waarop je als mens tegenover God erkent dat je van nature zondig bent. Dat je het niet waard bent onder zijn ogen te komen, zonder het offer van Jezus Christus voor jouw zonden.
Op aswoensdag verootmoedigen gelovigen zich voor God. Met bidden en vasten. En een open hart voor de nood van de ander in wie Jezus Christus ons opzoekt. Het verlangen om zich te bekeren.

Wat is ‘zich bekeren’?
Letterlijk betekent bekering: zich omkeren, zich plaatsen voor God, opnieuw gaan leven in verbondenheid met Hem. En ook: naar je medemens (je naaste) toegaan om je met hem te  verzoenen.
Door berouw te tonen en je te bekeren zuiver je als gelovige je hart van rottigheid. Het vormt de aanloop naar verzoening. Met Hem, maar daarmee onlosmakelijk ook met wie jij in onmin leeft.

Waarom verzoening?

God heeft de mensen op deze wereld zo lief gehad, dat Hij al onze schuld op zijn eigen Zoon heeft gelegd. Jezus Christus zegt daarover dit in het Evangelie volgens Johannes:

‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.’

(Johannes 3:16-19)

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie), © Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1996.

Is het moeilijk?

Ja en nee. Als je God en je medemens niet ziet zitten, lukt het niet. Maar wanneer je God zoekt, begint iets in je te verlangen naar heelheid. De eerste stap is gezet.

Hoe dan verder?

Door eenvoudig de tijd te nemen om te bidden. Door een tekst of hoofdstuk uit de Bijbel te lezen. Vraag God om inzicht met hulp van zijn Heilige Geest. De getijdengebeden helpen je erbij. Daarnaast kun je ook altijd met je eigen woorden bidden.

Vasten?

Om je lichaam te ontslakken en te zuiveren is het af en toe goed voor een bepaalde tijd niet te eten. Dat propageren sommige dieetgoeroe’s ook. Het helpt je innerlijke huishouding op orde te brengen. En je slankt er (tijdelijk!) van af.

Vasten voor God gaat dieper: je onthoud jezelf het goede vanwege rouw over je eigen zonden en de ellende om je heen in de wereld. Vasten reinigt zo niet alleen je lichaam, maar het ‘ontslakt ook je ziel. Het brengt je tot een diepere concentratie op Gods Woord in je gebeden en de lezingen uit de Bijbel. Soms ontvang je spontaan heldere inzichten.

Is het wel verantwoord?

Niet voor iedereen is het goed om je eten te laten staan. Dat kan medisch zelfs zeer onverantwoord zijn voor wie diabeet is bijvoorbeeld.  Maar de kern van vasten is: jezelf onthouden van wat je niet strikt nodig hebt. De een kiest misschien voor seksuele onthouding. De ander zoekt het in het stoppen met roken of alle franje bij het eten.

40=45 dagen?

De zondagen vallen buiten de vastentijd. De zondag is als eerste dag van de week voor de kerk van alle tijden een bijzondere en feestelijke dag. Eigenlijk is het elke zondag een beetje Pasen. Want op die dag komen de gelovigen samen om God te loven en te danken en te vieren dat Jezus Christus de immense gevolgen van de dood heeft overwonnen.

Wisseling van loflied in de 40-dagentijd

In de 40-dagentijd maakt het Te Deum Laudamus in de anglicaanse traditie plaats voor het ‘Loflied van de drie mannen in de oven’ . Het is een lied dat is opgenomen in de Griekse versie van het Bijbelboek Daniël .

Het lied van Chananja, Misael en Azarja, de drie vrienden van Daniël, die door de Babylonische koning Nebukadnezar in een zo heet mogelijk gestookte oven waren gestopt. Waarom? Omdat ze niet voor hem wilden knielen, maar alleen voor God, de Schepper van hemel en aarde. 

Het lied van de drie jongemannen

28 Toen zongen de drie mannen in de oven als uit één mond lofliederen en verheerlijkten en prezen God:

29 ‘Geprezen bent u, Heer, God van onze voorouders, geloofd en verhoogd in eeuwigheid. 30 Geprezen is uw heilige en luisterrijke naam, geprezen, geloofd en verhoogd in eeuwigheid.

31 Geprezen bent u in uw heilige en luisterrijke tempel, geprezen, bezongen en verheerlijkt in eeuwigheid. 32 Geprezen bent u, die afgronden peilt en op de cherubs troont, geloofd en verhoogd in eeuwigheid.

33 Geprezen bent u op de troon van uw koninkrijk, geprezen, bezongen en verhoogd in eeuwigheid. 34 Geprezen bent u in het hemelgewelf, bezongen en verheerlijkt in eeuwigheid.

35 Alle schepselen, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 36 Hemelen, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 37 Engelen, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 38 Water boven de hemel, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 39 Heel de hemelse macht, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid.

40 Zon en maan, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 41 Sterren aan de hemel, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 42 Regen en dauw, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 43 Alle winden, prijs de Heer,bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 44 Vuur en hitte, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 45 Koude en warmte, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 46 Rijp en sneeuw, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 47-50 [49] Vorst en vrieskou, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. [50] IJs en sneeuw, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. [47] Nachten en dagen, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. [48] Licht en duister, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 48 [47–50] 49 [47–50] 50 [47–50] 51 Bliksem en wolken, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid.

52 Heel de aarde, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 53 Bergen en heuvels, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 54 Al wat op aarde groeit, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 55 Oceanen en rivieren, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 56 Waterbronnen, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 57 Zeemonsters en al wat in het water zwemt, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 58 Alle vogels in de lucht, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 59 Dieren in het wild en al het vee, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid.

60 Mensen, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 61 Israël, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 62 Priesters, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 63 Tempeldienaars, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 64 Geest en hart van de rechtvaardigen, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid. 65 Al wie nederig is en God vereert, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid.

66 Chananja, Azarja en Misaël, prijs de Heer, bezing en verhoog hem in eeuwigheid, want hij heeft ons ontrukt aan het dodenrijk, uit de greep van de dood heeft hij ons gered, hij heeft ons bevrijd uit de laaiende oven, uit het vuur heeft hij ons bevrijd.

67 Loof de Heer, want hij is goed en eeuwig duurt zijn erbarmen. 68 Allen die de Heer vereren, prijs de God der goden; bezing en loof hem,want eeuwig duurt zijn erbarmen.’

Uit: Daniël 3, de apocrieve versie van het Griekse boek Daniël. Toevoegingen aan Daniël 1,28-68.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, een uitgave van Jongbloed, Heerenveen. 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Meer weten over bidden en vasten? Kijk onder Literatuur