Gebed en stilte

Biddende monnik met engel

Andere manieren van bidden

Gebed en stilte horen bij elkaar. Het bidden van de getijden staat in de traditie van eeuwenoude gebeden die vanuit de joodse cultuur zijn overgenomen door de vroeg-christelijke kerk. Via de rooms-katholieke, de orthodoxe kerk en de anglicaanse kerk zijn ze, hoewel bewerkt, uitgebreid of ingekort, doorgegeven.

Getijdengebeden: 4 seizoenen in een dag

De  vier getijdengebeden brengen in het beleven van de dag  kleur en structuur aan. De kleur en structuur van de seizoenen en de symboliek van het aardse. Het getal 4 staat voor het aardse en het gebed verbind ons met de hemels werkelijkheid.

Hoe zien de gebedsseizoenen er dan uit?

Biddend de veelzijdigheid van God ontdekken

Gebed en stilte horen bij elkaar. Er zijn veel vormen van gebed waarin de veelzijdigheid van God zichtbaar wordt. Stilte schept een heilige ruimte in je ziel waarin het gebed bijna als vanzelf vrijkomt.

Daarmee wordt gebed een geestelijk soort ademhaling.  Het helpt je te bidden tot Gods eer. Om Gods wil en zijn heiligheid te zoeken in gebed en niet alleen de vervulling van je verlanglijstje.

Onderstaande websites kunnen je helpen bij je zoektocht naar die vormen van gebed & stilte  die op dit moment het beste bij je passen.