Hoe het werkt

In 10 stappen naar het getijdengebed

Stap 1

Reserveer in je agenda voor elk dagdeel een kwartier. Die tijd is bestemd voor God en jou alleen. Voor of na het opstaan of aan het begin van je werkdag. Voor het begin van de middag. Aan het einde van je werkdag of aan het begin van de avond. En voordat je gaat slapen.

Stap 2

Zoek een rustige plek waar je jezelf kunt terug trekken voor je gebed. Het gebed vraagt een innerlijke houding van aandacht en concentratie. Stilte helpt daar beter bij dan afleiding en lawaai.
Onder Nu lezen vind je bovenaan wat er op het Bijbelmenu staat voor die dag van de week.

Stap 3

Open in een ander tabblad de Bijbel-app of Biblija-net.

Stap 4

Ga naar Nu bidden en selecteer morgen-, middag-, avond- of nachtgebed.

 Stap 5

Sluit je ogen en haal vijf keer met aandacht adem. Niet te diep, eerder ontspannen alsof je je uitstrekt in een warm bad. Steek als je dat prettig vindt eventueel een kaars aan.

Stap 6

Bid de vaste gebeden in de gegeven volgorde. Die is van oudsher doorgegeven als de ordening waarin het gebed zich openvouwt als een bloem.

Stap 7

In elke getijdengebed staat precies aangegeven waar de lezing van Psalmen en Bijbelhoofdstukken hun plaatsen hebben. Lees de teksten voor die dag (zie onder Nu lezen) in de Bijbel.

Stap 8

Je bent mens met hart en ziel en lichaam. Al die aspecten van je mens mogen betrokken zijn in je gebed. Door te knielen, je op te richten, je handen te heffen of te vouwen, raakt je hart nog meer betrokken bij wat je bidt.
De woestijnvaders in hun eenzaamheid, de monniken in hun kloosters en de gelovigen van alle tijden in hun kerken en synagogen deden en doen het. De taal van het lichaam voegt zich naar die van het hart. En andersom! Wie diep buigt beseft zijn nederigheid. Wie zich opricht voelt zich sterk.

Stap 9

Luister ook eens naar de gezongen versie van de Psalmen en de (lofzang)gebeden. Als je het jezelf kunt veroorloven meer tijd te besteden door te luisteren naar de muziek van die gebeden, geeft het je gebed een ongekende intensiteit, kracht en vreugde. Zie onder Luisteren voor ideeën en opties.

Stap 10

Sluit je gebed af met gesloten ogen en haal vijf keer adem zoals bij de aanvang. Vergeet je kaars niet te doven. Het kan zijn dat je je kalm en prettig voelt. Of je hebt juist veel om over na te denken.

Wat, als….

je op sommige dagen geen tijd kunt vrijmaken voor gebed?

je niets voelt, wanneer je hebt gebeden?

je er tegen opziet wat het gebed bij je losmaakt?