Jezusgebed

 

Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, arme zondaar!

Dit is het Jezusgebed.

Ook wel genoemd: Het bidden van de Heilige Naam. In de oosterse gebedstraditie was en is het  een zeer bekend en eeuwenoud gebed. De oudste vorm van het bidden van de Heilige Naam is het uitspreken (hardop of in het hart) van alleen de naam Jezus. Het Jezusgebed wordt nu ook steeds meer door westerse christenen gebeden.

Het is een gebed dat je altijd en overal meedraagt in je hart. Wat je bidt als je ten einde raad bent. Doodvermoeid of wanneer je geen woorden of tijd kunt vinden voor je gebed,

Gebed of toverformule?

Het Jezusgebed is geen toverformule of bezwering. Een monnik die het Jezusgebed in het juiste perspectief wilde plaatsen, beschreef het ooit zo:

Het is de vleugelslag waarmee een vogel de lucht doorklieft. Dat gaat niet moeizaam, of klapwiekend, maar soepel en licht.’ Heeft de vogel genoeg hoogte bereikt, vervolgt hij, dan gaat hij over in glijvlucht en beweegt alleen maar van tijd tot tijd zijn vleugels om in de lucht te blijven. Zo is het ook met onze ziel, wanneer zij zich eenmaal op Jezus heeft geconcentreerd en vervuld is geraakt van zijn lichtende aanwezigheid. Wanneer je concentratie verliest, is het moment daar om de heilige naam opnieuw aan te roepen.

Waarom is dit gebed zo bijzonder?

Het Jezusgebed is in al zijn eenvoud en kracht weliswaar een spirituele weg die beoogt ‘in Jezus Christus te zijn’. In het gebed dat Jezus bidt in het Evangelie volgens Johannes (hoofdstuk 17) gaat het dat ‘in Hem zijn en blijven’ heel diep. 

Belangrijk is dat je het Jezusgebed niet bidt om een bijzondere innerlijke ervaring te ondergaan.Jezus’ naam uitspreken is geloven en belijden dat Hij in die naam ook daadwerkelijk aanwezig is. In het hier en nu van je leven aanwezig is. In geloof zijn naam uitspreken, ‘is erkennen dat Hij alles is en wij niets zijn’ zonder Hem.

De website Bidden is een weg geeft ook praktische tips hoe je het Jezusgebed bijvoorbeeld ook wandelend kunt bidden.