Aswoensdag

Aswoensdag

Op aswoensdag start de 40-dagentijd, het markeert de lijdenstijd voor Pasen, feitelijk 45 dagen voor 1e Paasdag. Deze dag heeft een eigen Leesmenu voor de Psalmen. Dat is de dag waarop je als mens tegenover God erkent dat jevan nature zondig bent. Dat je het niet waard bent onder Zijn ogen te komen, zonder het offer van Jezus Christus voor jouw zonden.

Op aswoensdag verootmoedigen gelovigen zich voor God. Met bidden en vasten.  En een open hart voor de nood van de ander in wie Jezus Christus ons opzoekt. Het verlangen om zich te bekeren.

Wat is  ‘zich bekeren’?

Letterlijk betekent bekering: zich omkeren, zich plaatsen voor God, opnieuw gaan leven in verbondenheid met Hem. En ook:  naar je medemens (je naaste) toegaan om je met hen te laten verzoenen.

Door berouw te tonen en je te bekeren zuiver je als gelovige je hart van rottigheid. Het vormt de aanloop naar verzoening. Met Hem, maar daarmee onlosmakelijk ook met wie jij in onmin leeft.

Waarom verzoening?

God heeft de mensen op deze wereld zo lief gehad, dat Hij al onze schuld op zijn eigen Zoon heeft gelegd. Jezus Christus getuigt daarvan in eigen persoon en zijn discipel Johannes heeft het opgetekend. Lees het in hoofdstuk 3:16-19 in het Evangelie volgens Johannes.  Je kunt de Bijbel lezen via Biblija.net  of via de Bijbel-app van YouVersion of Olive Tree.

Is het moeilijk?

Ja en nee. Als je God en je medemens niet ziet zitten, lukt het niet. Maar wanneer je God zoekt, begint iets in je te verlangen naar heelheid. De eerste stap is gezet.

Hoe dan verder?

Begin eenvoudig weg met bidden. God komt daarin zelf naar je toe. Ook wanneer je in de Bijbel gaat  lezen. Als je het moeilijk vindt te begrijpen wat je leest, is dat niet erg. De Bijbel is ook het meest mysterieuze en wonderlijke boek.

Vraag God om inzicht met hulp van zijn Heilige Geest. De vorm en inhoud van de getijdengebeden helpen je daarbij. Daarnaast kun je ook altijd  met je eigen woorden bidden. Hij kijkt dieper in je hart dan jij ooit jezelf kunt zien.

©Elise G. Lengkeek