Literatuur

Pagina Bijbelboek Jesaja

Op zoek naar het getijdengebed in oude en nieuwe bronnen

Lijst van gebruikte bronnen en literatuur

Voor wie meer wil lezen of weten zijn er genoeg toegankelijke bronnen in het Nederlands, Engels en Duits.

 

Andere (getijden)gebedsboeken of –websites

 

Het naslagwerk van Jan Minderhoud Handboek voor gebed: Bezinning en handreiking voor de praktijk geeft een uitgebreid overzicht.Ik volsta hier met enkele suggesties, waaronder ook de mogelijkheid om muzikale omlijsting toe te voegen.

De benedictijner abdij Maria Laach en de uitgever Katholisches Bibelwerk bieden met Te Deum een Duitstalige maandelijkse publicatie met de getijdengebeden voor de morgen, de avond en de nacht. Te Deum is gebaseerd op bijbelse grondslag en put uit de waardevolle rijkdom van  monastieke spiritualiteit en de kerkelijke traditie. Ook de feest- en herdenkdagen ter ere van erkende heiligen zijn hierin opgenomen.Het is mogelijk je te abonneren op de maanduitgaven of je kunt de gebeden vanaf de website bidden: www.maria-laach.de/te-deum-heute/, zoals bij mijn website www.persoonlijk-getijdengebed.com

Klein getijdenboek: Liturgie van de uren.(2005/2009, tweede druk). ’s Hertogenbosch: Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie/R.K instelling Nationale Raad voor de Liturgie.Dit is een ingekorte volksuitgave van het Getijdenboek. Gebeden voor elke dag (Brussel- Zeis 1990).

De uitgebreidere, anglicaanse tijdengebeden voor de morgen, de middag en de nacht: https://www.churchofengland.org/prayer-worship/join-us-in-daily-prayer.aspx

(2013, tweede druk).Een gezamenlijke uitgave van de uitgevers Boeken Centrum (Zoetermeer), Royal Jongbloed (Heerenveen) en Kok (Utrecht) met (onberijmde) vormen van psalmen, afwisseling in genre voor wat beteft liedkeuze, gebeden en gezongen liturgieen uit andere Europese landen. Kortom: een rijk boek ter afwisseling of ondersteuning bij het bidden van de getijden.

Op YouTube of muziekstreamaanbieders zoals Spotify, Amazone Prime Music, Deezer of Apple Music kun je gratis of tegen een geringe vergoeding speellijsten aanmaken met psalmen en lofzangen uit de getijdengebeden op muziek uit allerlei genres of tradities. Zie:  https://muziekstreamen.com/ Kies een dienst die het beste bij jou past en gebruik in de zoekfuncties de naam van de psalm (Psalm 150, Psalmen voor Nu) of de lofzang (De lofzang van Maria, Magnificat, enzovoorts)