10e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 10e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu

Schapen zonder herder

17 Toen zei Michajehu: ‘Ik had een visioen: heel Israël was uiteengeslagen op de bergen als een kudde schapen die geen herder hebben. En de Heer zei: Ze hebben geen aanvoerder meer, laten ze de strijd staken en naar huis terugkeren.’

Avondgebed: 1 Koningen 22 vers 17

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel, (herziene editie 1996). © 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

Schapen zonder herder

Een kudde schapen zonder herder: zo ziet de profeet Micha (Michajehu wordt hij in deze tekst genoemd) het volk Israel dat het moet stellen met koningen of leiders die hun herdersrol niet serieus nemen. Die afgoden achterna lopen en het volk misleiden. Zoals koning Achab en zijn zoon Joram bijvoorbeeld doen in 1 Koningen 21 en 22.

Herderszoon

Ook de profeet Jeremia gebruikt enkele keren deze beeldspraak in Jeremia 2:8 en 23-1-4.  Maar God geeft hem ook de belofte mee dat Hij ‘herders naar zijn hart’ zal aanstellen (Jeremia 3:2). Deze profetie verwijst in de 1e plaats naar de Messias Jezus Christus, zoon van de jonge herder David, door God tot het koningschap geroepen.

Jezus: de goede Herder

Het is deze Messias, die op een dag de schare van uitgeputte, verweesde Israëlieten overziet en door medelijden wordt aangegrepen (Matteus 9;36). Hij ziet ze in hun diep ellendige toestand: een volk dat huurlingen als leiders heeft, die geen hart hebben voor de schapen. Schapen zonder herder dus.

Jezus zelf zal hun Herder worden en tijdens zijn leven op aarde leidt hij zijn leerlingen op tot hulpherders.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.