10e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 10e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

10e zondag na Drievuldigheid

De profeet Micha komt bij Achab

13 De dienaar van koning Achab kwam bij de profeet Micha om hem op te halen. Hij zei tegen Micha: ‘De andere profeten zeggen allemaal dat de koning de stad Ramot zal veroveren. Zegt u alstublieft hetzelfde, voorspel iets goeds!’ 14 Micha antwoordde: ‘Ik zal alleen tegen de koning zeggen wat de Heer tegen mij zegt. Dat is zo zeker als de Heer leeft.’
15 Toen Micha bij de koning kwam, vroeg die aan hem: ‘Micha, moet ik samen met Josafat de stad Ramot in Gilead aanvallen? Of kunnen we dat beter niet doen?’ ‘Valt u Ramot maar aan, koning!’ zei Micha. ‘De Heer zal die stad aan u teruggeven.’
16 De koning zei tegen Micha: ‘Wees eerlijk tegen mij als je namens de Heer spreekt. Dat heb ik je al zo vaak gezegd!’ 17 Toen zei Micha: ‘Ik had een droom waarin ik de soldaten van Israël zag. Ze liepen overal rond in de bergen, het waren net schapen zonder herder. Toen zei de Heer tegen mij: ‘De soldaten van Israël hebben geen leider meer, ze kunnen beter naar huis teruggaan.’’
18 Koning Achab zei tegen Josafat: ‘Ik heb het toch gezegd? Die man voorspelt nooit iets goeds over mij, hij zegt alleen maar slechte dingen!’

Avondgebed: 1 Koningen 22:17

 De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Schapen zonder herder

Een kudde schapen zonder herder: zo ziet de profeet Micha het volk Israel dat het moet stellen met koningen of leiders die hun herdersrol niet serieus nemen. Die, zoals koning Achab en zijn zoon Joram, afgoden achterna lopen en het volk misleiden.Ook de profeet Jeremia gebruikt deze beeldspraak (Jer.2:8 en 23-1-4}.

Maar God belooft ‘herders naar zijn hart’ (Jeremia 3:2). Het is Jezus Christus, de Messias, die eeuwen later de schare van uitgeputte, verweesde Israëlieten met intens medelijden overziet. Een volk dat huurlingen als leiders heeft, die geen hart hebben voor de schapen. Schapen zonder herder dus. (Matteus 9:36).

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:

Zie voor de meditatie bij deze tekst: Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dagDeel III, Zondagen door het jaar, Meditaties, 10e zondag na Drievuldigheid.

Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm