12e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 12e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

NOTA BENE: De lezingen in de app zijn omwille van de toegankelijkheid gekozen in Bijbel in Gewone Taal. Liever een andere vertaling gebruiken? Onder de menubalk van Bijbel.nl staat naast de aanduiding van het bijbelhoofdstuk (bijvoorbeeld Psalm 1) het vakje met de vertaling. Klik op het pijltje om naar de gewenste vertaling te gaan.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu

12e zondag na Drievuldigheid – Dagtekst

Jehu is een goede koning

28 Zo zorgde Jehu ervoor dat Baäl niet meer vereerd werd in Israël. 29 Maar de gouden stierenbeelden in Dan en Betel haalde hij niet weg. Die beelden had koning Jerobeam laten neerzetten. Dat was een grote fout geweest van Jerobeam. Want daardoor waren de Israëlieten ontrouw geworden aan de Heer. 30 De Heer zei tegen Jehu: ‘Je hebt goede dingen gedaan. Want je hebt met de familie van Achab alles gedaan wat ik wilde. Daarom zullen jouw nakomelingen koning van Israël worden, vier generaties lang.’ 31 Toch hield Jehu zich niet met heel zijn hart aan de wetten van de Heer, de God van Israël. Want hij bleef dezelfde slechte dingen doen als Jerobeam. Door Jerobeam waren de Israëlieten ontrouw geworden aan de Heer.

Israël wordt kleiner

32 In die tijd zorgde de Heer ervoor dat Israël stukken land kwijtraakte. Hij liet Hazaël een groot stuk van Israël veroveren. 33 Hazaël kreeg al het land ten oosten van de Jordaan, waar de stammen Gad, Ruben en Manasse woonden. Dat gebied liep van de stad Aroër aan de rivier de Arnon, tot aan de gebieden Gilead en Basan.

Morgengebed: 2 Koningen 10:28-32

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan Bijbel Gewone Taal, © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 2004/2007.

Meditatie

Is Jehu een goede koning?

Jehu heeft een persoonlijke opdracht van de Allerhoogste ontvangen via de profeet Elia: hij moet alle nakomelingen van Achab en zijn wrede echtgenote Izebel uitroeien. Hij is een dappere strijder die voor de eer van God opkomt en rust niet voor hij Achab en zijn familie heeft uitgeroeid.

God staat Jehu bij, zodat hij die zware taak zonder mankeren volbrengt. Hij belooft hem bovendien vier genenaties koningschap over Israël. Maar Jehu besluit Israëls afgodenbeelden, de gouden kalveren, ongemoeid te laten. Die nalatigheid blijft niet zonder gevolgen…

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:

Zie voor de meditatie bij deze tekst: Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dagDeel III, Zondagen door het jaar, Meditaties, 12e zondag na Drievuldigheid.

Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm