12e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 12e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu

Jehu is een goede koning

28 Zo zorgde Jehu ervoor dat Baäl niet meer vereerd werd in Israël. 29 Maar de gouden stierenbeelden in Dan en Betel haalde hij niet weg. Die beelden had koning Jerobeam laten neerzetten. Dat was een grote fout geweest van Jerobeam. Want daardoor waren de Israëlieten ontrouw geworden aan de Heer. 30 De Heer zei tegen Jehu: ‘Je hebt goede dingen gedaan. Want je hebt met de familie van Achab alles gedaan wat ik wilde. Daarom zullen jouw nakomelingen koning van Israël worden, vier generaties lang.’ 31 Toch hield Jehu zich niet met heel zijn hart aan de wetten van de Heer, de God van Israël. Want hij bleef dezelfde slechte dingen doen als Jerobeam. Door Jerobeam waren de Israëlieten ontrouw geworden aan de Heer. Israël wordt kleiner 32 In die tijd zorgde de Heer ervoor dat Israël stukken land kwijtraakte. Hij liet Hazaël een groot stuk van Israël veroveren. 33 Hazaël kreeg al het land ten oosten van de Jordaan, waar de stammen Gad, Ruben en Manasse woonden. Dat gebied liep van de stad Aroër aan de rivier de Arnon, tot aan de gebieden Gilead en Basan.

Morgengebed: 2 Koningen 10:28-32

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan Bijbel Gewone Taal, © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap.

Jehu voert Gods opdracht uit

Jehu heeft een persoonlijke opdracht van de Allerhoogste ontvangen via de profeet Elia: hij moet alle nakomelingen van Achab en zijn wrede echtgenote Izebel uitroeien. Zijn beloning: het koningschap over Israël.  Jehu ’tekent’ voor deze klus. Hij  is een dappere strijder die geen enkele gelegenheid voorbij laat gaan om Gods plan met Zijn volk en met de hebzuchtige en eerzuchtige Achab en zijn familie ten uitvoer te brengen.

Jehu: een goede koning…

God staat Jehu bij als hij die zware taak zonder mankeren volbrengt. Om zoveel mensen om te brengen moet Jehu wel beschikt hebben over een koelbloedig verstand en een hart dat in liefde voor zijn Heer ontvlamt is. God prijst hem dan ook om zijn voortvarendheid en beloofd hem tot in de 4e genenatie het koningschap over Israël. Jehu krijgt dus een fantastische beloning voor zijn heldendaad, maar dan gebeurt er iets onverwachts:

Maar niet tot in de finesses

Jehu besluit Israëls afgodenbeelden, de gouden kalveren,  ongemoeid te laten. Zo voortvarend als hij een einde maakte aan de Baäl-cultus, zo laks betoont hij zich nu. Daarmee verspeelt Hij de kracht van Gods zegen voor hem en voor het volk. God begint een nieuw offensief tegen Zijn volk dat ondanks Zijn goedheid en waargemaakte beloftes, liever zijn eigen wegen en gewoontes blijft volgen.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.