15e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 15e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu

15e zondag na Drievuldigheid – Dagtekst 

Het boek wordt verbrand

21-22 De koning stuurde Jehudi naar de zaal van Elisama om het boek te halen.
Het was winter, de negende maand van het jaar. De koning zat in de winterzaal, waar een vuur brandde. Jehudi kwam terug met het boek. Hij las het voor aan de koning en aan zijn dienaren, die om de koning heen stonden.23-25 De koning en zijn dienaren schrokken niet van wat er in het boek stond. Ze scheurden hun kleren niet.
Telkens als Jehudi een stuk voorgelezen had, sneed de koning dat met een mes uit het boek en gooide het in het vuur. Dat deed hij totdat het hele boek verbrand was. Elnatan, Delaja en Gemarja smeekten de koning om het boek niet te verbranden. Maar de koning luisterde niet.
26 Daarna riep de koning drie mannen bij zich. Dat waren prins Jerachmeël, Seraja, de zoon van Azriël, en Selemja, de zoon van Abdiël. Zij moesten de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangennemen. Maar de Heer zorgde ervoor dat ze Baruch en Jeremia niet konden vinden.
Jeremia krijgt een nieuwe opdracht

27 Toen de koning het boek met de woorden van Jeremia verbrand had, zei de Heer tegen Jeremia: 28 ‘Pak een nieuw, leeg boek. Schrijf daarin alles op wat in het eerste boek stond.
29 Ga daarna naar koning Jojakim. Zeg tegen hem: ‘Dit stond er in het boek: ‘De koning van Babylonië zal komen met zijn leger. Ze zullen het land Juda verwoesten, zodat er geen mens of dier meer zal wonen.’ Koning Jojakim, u was woedend over die woorden. Daarom hebt u dat boek verbrand.
30 Nu zegt de Heer dit over u: ‘Jojakim, je zonen zullen geen koning zijn. En als jij sterft, wordt je lichaam de stad uit gegooid. Het zal dag en nacht buiten liggen. 31 Ik, de Heer, ga jou, je zonen en je dienaren straffen voor jullie slechtheid. Ik stuur rampen af op de inwoners van Jeruzalem en Juda. Want ik heb hen gewaarschuwd, maar zij wilden niet luisteren.’ Dat zegt de Heer.’’

Avondgebed: Jeremia 36:21-31

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Geen greintje respect

Koning Jokakim laat zich voorlezen uit het boek met daarin de woorden die God de profeet Jeremia gedicteerd heeft. En elk hoofdstuk dat uit is, wordt losgesneden en in het vuur geworpen. Alsof ze daarmee hun profetische kracht zouden verliezen.

Hij luistert niet naar zijn raadsheren die hem smeken hiermee te stoppen. Maar koning Jojakim toont geen greintje respect voor Gods waarschuwingen en opdrachten. Hij verbrandt ten slotte het hele boek.

Gods straf over de spot en de hoogmoed van koning Jojakim wordt voltrokken. Meer daarover lees je in Jer. 25:33 en 2 Kon. 23:36-24:2 en 2 Kron.36:5-6. Goed nieuws is er ook…

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:

Zie voor de meditatie bij deze tekst: Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dagDeel III, Zondagen door het jaar, Meditaties, 15e zondag na Drievuldigheid.

Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm