15e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 15e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu

 Gods woorden achteloos verbrand

21 Maar de koning liet Jehudi de rol halen om hem en alle leden van het hof eruit voor te lezen. 22 Het was midden in de winter en de koning zat bij het vuur in het winterpaleis. 23 Telkens als Jehudi drie of vier kolommen had gelezen, sneed de koning ze met een mes af en gooide ze in het vuur, totdat de hele rol was verbrand.
24 Er viel geen angst of verdriet te bespeuren, niemand scheurde zijn kleren, de koning niet en ook zijn dienaren niet.25 Elnatan, Delaja en Gemarja hadden er bij de koning op aangedrongen de rol niet te verbranden, maar hij gaf aan hun verzoek geen gehoor. 26 Integendeel, aan prins Jerachmeël, aan Seraja, de zoon van Azriël, en aan Selemja, de zoon van Abdiël, gaf hij het bevel de schrijver Baruch en mij gevangen te nemen, maar de Heer zorgde ervoor dat ze ons niet ontdekten.
27 Nadat de koning de rol had verbrand, sprak de Heer tot mij: 28 ‘Neem een andere rol en schrijf opnieuw alles op wat in de rol stond die koning Jojakim heeft verbrand. 29 Maar over koning Jojakim moet je schrijven: Dit zegt de Heer: Jij hebt die rol verbrand en van Jeremia gezegd: Hoe durft hij te beweren dat de koning van Babel dit land komt verwoesten en dat geen mens of dier in leven blijft. 30 Daarom zeg ik, de Heer, tegen jou, koning Jojakim van Juda, dat geen van je nakomelingen op de troon van David zal komen. Je lijk zal naar buiten gegooid worden, blootgesteld aan de hitte overdag en de kou van de nacht. 31 Ik zal je nakomelingen en de leden van je hof straffen voor het kwaad dat is gedaan. Ik zal op jullie en alle inwoners van Jeruzalem en de bevolking van Juda alle rampen afsturen die ik heb aangekondigd. Want er is niet geluisterd.’

Avondgebed: Jeremia 36:21-31

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel, (herziene editie 1996). © 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

Geen greintje respect

Je moet maar het lef hebben: de boekrol met daarop de woorden die God Jeremia gedicteerd heeft, hoofdstuk na hoofdstuk los te snijden en in het vuur te werpen. Alsof ze daarmee hun profetische kracht zouden verliezen. Koning Jojakim schijnt in elk geval te denken dat het hem helpt.  Hij heeft geen greintje respect voor Gods waarschuwingen, noch voor Zijn opdrachten die Hij de profeet Jeremia meegeeft.

Bemoediging, bescherming en trouw

Gods straf over de spot en de hoogmoed van koning Jojakim wordt voltrokken, zoals opgetekend in Jeremia 25:33 en 2 Koningen 23:36-24:2 en 2 Kronieken  36:5-6. Overigens is dit hoofdstuk ook  bemoedigend om te lezen. Het gaat eveneens over de bescherming van Jeremia en Baruch en de trouw aan God van enkele hooggeplaatste functionarissen aan het hof.

©Elise G. Lengkeek

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.