16e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 16e zondag na Drievuldigheid 

mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu

 Ezechiël krijgt een boekrol te eten

Ezechiël 2
Jij, mensenkind, luister naar wat ik zeg. Wees niet zo koppig als zij. Doe je mond open en eet wat ik je geef.’ Ik zag dat er een hand naar mij uitgestoken werd met een boekrol erin. 10 Hij rolde die voor mij open: aan weerskanten was ze volgeschreven met jammerklachten en treurliederen.
Ezechiël 3
De stem vervolgde: ‘De boekrol die je hier voor je ziet, mensenkind, eet die op! En ga dan de Israëlieten toespreken.’ Ik deed mijn mond open en hij gaf me de rol te eten. Hij zei: ‘Vul je buik ermee, mensenkind. Laat je lichaam deze rol in zich opnemen.’ Ik at de rol op; ze smaakte zoet als honing.
Daarna zei de stem: ‘Mensenkind, ga naar het volk van Israël. Breng hun mijn woorden over. 5-6 Ik stuur je naar het volk van Israël en niet naar volken die een vreemde taal spreken met onverstaanbare klanken. Als ik je daarheen stuurde, zouden die wel naar je luisteren. [zie bij 5] Maar de Israëlieten zullen weigeren naar je te luisteren; ze willen niet horen wat ik zeg. Stuk voor stuk zijn ze stijfkoppig en halsstarrig. Daarom zal ik jou even hard en onverzettelijk maken; ik maak je harder dan diamant, onverzettelijker dan een rots. Wees niet bang voor hen, laat je geen schrik aanjagen door dat opstandige volk.

Morgen- en avondgebed: Ezechiël 2:8-9 & Ezechiël 8:1-9

 De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III, Zondagen door het jaar, Meditatie 16e zondag na Drievuldigheid.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.