16e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 16e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu

Ezechiel krijgt een boekrol te eten

Ezechiël 2
Jij, mensenkind, luister naar wat ik zeg. Wees niet zo koppig als zij. Doe je mond open en eet wat ik je geef.’ Ik zag dat er een hand naar mij uitgestoken werd met een boekrol erin. 10 Hij rolde die voor mij open: aan weerskanten was ze volgeschreven met jammerklachten en treurliederen.
Ezechiël 3
De stem vervolgde: ‘De boekrol die je hier voor je ziet, mensenkind, eet die op! En ga dan de Israëlieten toespreken.’ Ik deed mijn mond open en hij gaf me de rol te eten. Hij zei: ‘Vul je buik ermee, mensenkind. Laat je lichaam deze rol in zich opnemen.’ Ik at de rol op; ze smaakte zoet als honing.
Daarna zei de stem: ‘Mensenkind, ga naar het volk van Israël. Breng hun mijn woorden over. 5-6 Ik stuur je naar het volk van Israël en niet naar volken die een vreemde taal spreken met onverstaanbare klanken. Als ik je daarheen stuurde, zouden die wel naar je luisteren. [zie bij 5] Maar de Israëlieten zullen weigeren naar je te luisteren; ze willen niet horen wat ik zeg. Stuk voor stuk zijn ze stijfkoppig en halsstarrig. Daarom zal ik jou even hard en onverzettelijk maken; ik maak je harder dan diamant, onverzettelijker dan een rots. Wees niet bang voor hen, laat je geen schrik aanjagen door dat opstandige volk.

Morgen- en avondgebed: Ezechiël 2:8-9 & Ezechiël 8:1-9

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel, (herziene editie 1996). © 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

Zoet en aangenaam in de mond

Eet deze boekrol op:  een merkwaardige opdracht krijgt de priester Ezechiël van God tijdens zijn 1e visioen. Net als de apostel Johannes in Openbaring 10:10. Ezechiël moet echter Gods woorden helemaal in zich opnemen.  De boekrol is aan twee zijden helemaal vol geschreven. Dat is opmerkelijk. Normaal gesproken werd een boekrol aan een kant beschreven.  De jammerklachten en treurliederen over de zonden van  het volk Israël zijn echter zo lang, dat ze niet eens passen op een zijde.

Buikpijn op de koop toe

De hele boekrol  staat van de voor- tot en met de hele achterkant  vol met de ellende die het volk Israël heeft aangericht. En met Gods oordeel daarover. Bijzonder is dat Ezechiël en Johannes  tijdens het opeten van hun boekrol ervaren dat de woorden van God zoet en aangenaam zijn, maar later krijgen ze er buikpijn van. De beide profeten ondervinden de bittere uitwerking van Gods woord in hun leven: ze zullen iedereen die zich niet tot God bekeert het oordeel moeten aanzeggen.  Ze krijgen daar kracht voor.

Getuigen zijn van Gods woord in een wereld met mensen die je vanwege dat getuigenis de nek toekeren, je bespotten en verachten: dat vraagt alles van een mens!

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.