18e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 18e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu – Dagtekst

In de woestijn kreeg het volk wetten

10 Toen ik de Israëlieten uit Egypte bevrijd had, bracht ik hen naar de woestijn. 11 Daar gaf ik hun mijn wetten, en maakte hun mijn regels bekend. Iedereen die zich aan die wetten en regels hield, zou in leven blijven.
12 Ik gaf hun ook de opdracht om steeds de sabbat te vieren. Want zo konden ze laten zien dat ze een bijzonder volk voor mij zijn. En zo zouden ze er steeds aan blijven denken dat ze heilig voor mij zijn.

Het volk bleef ongehoorzaam

13 Maar ook in de woestijn waren de Israëlieten ongehoorzaam. Als ze mijn wetten en regels volgden, zouden ze in leven blijven. Maar ze hielden zich niet aan mijn wetten, en van mijn regels wilden ze niets weten. Ze hielden zich ook niet aan de regels voor de sabbat.
Daarom werd ik woedend op hen. Ik wilde hen vernietigen, daar in de woestijn.14 Maar toch deed ik dat niet. Want als ik mijn eigen volk kwaad zou doen, zouden de andere volken met mij gaan spotten. Want die volken hadden zelf gezien dat ik de Israëlieten uit Egypte bevrijd had.
15 Maar ik nam in de woestijn wel een besluit. Ik besloot om mijn volk niet naar het land te brengen dat ik hun beloofd had. Dat mooiste land op aarde, waar meer dan genoeg te eten en te drinken is voor iedereen. 16 Ik nam dat besluit omdat ze niets wilden weten van mijn regels, en zich niet hielden aan mijn wetten. Ze hielden zich zelfs niet aan de regels voor de sabbat. Nee, ze dachten alleen maar aan hun afgoden.
17 Toch vernietigde ik de Israëlieten niet in de woestijn. Want ik had medelijden met hen.

Morgengebed: Ezechiël 20:10-17

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Bevrijd door wetten en regels?

Bevrijd zijn: dat doet denken aan het afschudden van regels en weten en alles wat anderen je hebben opgelegd. God geeft Ezechiël twee boodschappen die dus op gespannen voet met elkaar lijken te staan. De eerste is: Ik heb het volk Israel uit Egypte bevrijd en in de woestijn gebracht. De tweede: wie zich aan mijn wetten en regels (en sabbat) houdt, zal leven.
Hoe je vrijheid definieert: daar kun je boeken over vol schrijven. Wat God hier echter bedoelt, is dat Hij zijn volk verlost heeft uit de greep van een slavenbestaan om in vrijheid te werken, te trouwen, kinderen te krijgen en het goede te genieten. Om een leven te kunnen leiden dat ‘lukt’.
Die vrijheid geeft vreugde en geluk. En schept levensruimte voor elk individu binnen een gemeenschap. Tegelijkertijd kan ze alleen bestaan binnen de setting van afgesproken spelregels waardoor mensen weten waar ze met elkaar en hun God aan toe zijn. Zodat ieders leven en belang daarbinnen ook gewaarborgd is.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:

Zie voor de meditatie bij deze tekst: Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dagDeel III, Zondagen door het jaar, Meditaties, 18e zondag na Drievuldigheid.

Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm