19e zondag na Drievuldigheid.

Aangepast leesmenu 

Vier de 19e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!)

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu – Dagtekst

Drie mannen overleven een heet gestookte oven

24 Toen sloeg Nebukadnessar de schrik om het hart. Haastig richtte hij zich tot zijn raadgevers en vroeg hun: ‘Wij hebben toch drie mannen in het vuur gegooid? Ze waren toch vastgebonden?’ ‘Zeker, majesteit,’ antwoordden ze. 25 ‘Toch zie ik vier mannen door het vuur lopen,’ zei hij. ‘Ze zijn niet vastgebonden en ongedeerd. De vierde heeft het uiterlijk van een engel.’ 26 Toen ging Nebukadnessar naar de deur van de oven en riep: ‘Sadrak, Mesak en Abednego, dienaars van de allerhoogste God, kom eruit!’ Onmiddellijk kwamen ze uit het vuur tevoorschijn. 27 Alle satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadgevers van de koning kwamen om hen heen staan. Zij zagen dat de mannen nergens brandwonden hadden opgelopen, hun hoofdhaar was niet geschroeid en ook aan hun mantels zaten geen schroeiplekken; ze hadden zelfs geen brandlucht bij zich. 28 Toen riep Nebukadnessar uit: ‘Dank aan de God van Sadrak, Mesak en Abednego! Omdat zij op hem vertrouwd hebben, heeft hij zijn engel gestuurd om hen te redden. Zij hebben mijn bevel overtreden en hun leven op het spel gezet, omdat ze alleen hun eigen God wilden aanbidden.[
Morgengebed: Daniël 3:24-28

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap.

Meditatie

Geloof overwint het vuur van de oven

Ze hebben het gewaagd tegen het bevel van koning Nebukanessar in te gaan: de drie vrienden van Daniël knielen niet voor het beeld dat Nebukadnessar voor zichzelf heeft laten maken en dat iedereen moet aanbidden. Ze weten dat ze het risico lopen gedood te worden, maar ze blijven bij hun keuze om alleen God, de God van hun ouders en voorouders, de Schepper van hemel en aarde de hoogste eer te bewijzen.

Het maakt Nebukadnessar woedend. Dat geeft te denken: Daniël heeft hem immers gewaarschuwd wat hem te wachten staat vanwege zijn hoogmoed? Maar daar denkt de koning op dat moment niet aan. Deze drie mannen nemen hem niet serieus. Dat is het enige wat nu telt.

Totdat hij verbijsterd ontdekt hij dat de drie veroordeelden ‘gewoon’ in die enorme hel van een oven rondwandelen.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:

Zie voor de meditatie bij deze tekst: Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dagDeel III, Zondagen door het jaar, Meditaties, 19e zondag na Drievuldigheid.

Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm