19e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 19e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu – Dagtekst

Drie mannen overleven een heetgestookte oven

24 Toen sloeg Nebukadnessar de schrik om het hart. Haastig richtte hij zich tot zijn raadgevers en vroeg hun: ‘Wij hebben toch drie mannen in het vuur gegooid? Ze waren toch vastgebonden?’ ‘Zeker, majesteit,’ antwoordden ze. 25 ‘Toch zie ik vier mannen door het vuur lopen,’ zei hij. ‘Ze zijn niet vastgebonden en ongedeerd. De vierde heeft het uiterlijk van een engel.’ 26 Toen ging Nebukadnessar naar de deur van de oven en riep: ‘Sadrak, Mesak en Abednego, dienaars van de allerhoogste God, kom eruit!’ Onmiddellijk kwamen ze uit het vuur tevoorschijn. 27 Alle satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadgevers van de koning kwamen om hen heen staan. Zij zagen dat de mannen nergens brandwonden hadden opgelopen, hun hoofdhaar was niet geschroeid en ook aan hun mantels zaten geen schroeiplekken; ze hadden zelfs geen brandlucht bij zich. 28 Toen riep Nebukadnessar uit: ‘Dank aan de God van Sadrak, Mesak en Abednego! Omdat zij op hem vertrouwd hebben, heeft hij zijn engel gestuurd om hen te redden. Zij hebben mijn bevel overtreden en hun leven op het spel gezet, omdat ze alleen hun eigen God wilden aanbidden.

Morgen- en avondgebed: Daniël 3:24-28

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap.

Geloof overwint het vuur van de oven

Ze hebben het gewaagd tegen het bevel van koning Nebukanessar in te gaan: de drie vrienden van Daniël knielen niet voor het beeld dat Nebukadnessar voor zichzelf heeft laten maken en dat iedereen moet aanbidden. Ze weten dat ze het risico lopen gedood te worden, maar ze blijven bij hun keuze om alleen God, de God van hun ouders en voorouders, de Schepper van hemel en aarde de hoogste eer te bewijzen.

Nebukadnessar erkent zijn vergissing

Het maakt Nebukadnessar woedend. Dat geeft te denken: Daniël heeft hem immers gewaarschuwd wat hem te wachten staat vanwege zijn hoogmoed? Maar daar denkt de koning op dat moment niet aan. Deze drie mannen hebben het bestaan hem niet serieus te nemen. Maar tot zijn grote schrik en verbijstering ontdekt hij dat hij op geen enkele manier is opgewassen tegen de kracht van het geloof van deze mannen. ‘

Hij ziet met eigen ogen dat ze in de oven rondwandelen als in een kamer. Er is zelfs een engel bij ze!

©Elise G. Lengkeek

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.