1e Pinksterdag – Pinksterzondag

1e Pinksterdag – Pinksterzondag

Pinksteren: feest van de Geest

Pinksteren is voor christenen het ‘feest van de Geest’. Op de 50-ste dag, gerekend vanaf Paaszondag, en 10 dagen na Hemelvaartsdag, viert de kerk van alle tijden en plaatsen de uitstorting van de heilige Geest.

De naam Pinksteren komt van het Oudgriekse Πεντηκοστή, (pentakoste). Dat betekent ‘vijftig’.  Onder het tabblad Vieringen lees je meer over het bijzondere feest van Pinksteren.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

1e Pinksterdag -Aangepast leesmenu

De komst van de heilige Geest

De gelovigen krijgen de heilige Geest

21 Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. 2 Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. 3 Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.
4 Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.

De gelovigen spreken vreemde talen

5 Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. 6 Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal.
7 Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea. 8 Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? 9-11 Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.’

Nachtgebed: Handelingen 2:22-28

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Pinksteren: Feest van de Eerstelingen

Wanneer 10 dagen later de heilige Geest zich plotseling manifesteert op het Feest van de Eerstelingen, gebeurt er iets opmerkelijks.  Vanuit de hele toenmalige wereld zijn de joden naar Jeruzalem toe gekomen om er met geloofsgenoten het Pinksterfeest te vieren. Op dit feest, de 50-ste dag na Pesach, wordt van oudsher de eerste oogst van graan en de eerstelingen van het vee aan God geofferd. Vandaag gaat de Geest vele eerstelingen oogsten die tot geloof komen in Jezus.

De bezielde preek van een visser

Petrus, een van Jezus’ leerlingen van het eerste uur, neemt als eerste het woord. Hij spreekt die enorme menigte toe met het gezag en de wijsheid van een groot Schriftgeleerde is. Maar hij is niet meer dan een gewone visser die door Jezus achter zijn visnetten vandaan is geroepen om  ‘visser van mensen’  te worden. De heilige Geest vervult hem met een ontzagwekkend scherp inzicht  om de Schrift uit te kunnen leggen en om te verklaren wat de profeet Joël al eeuwen eerder heeft verkondigd.

De heilige Geest inspireert hem de nieuwe werkelijkheid waarvan de menigte hier getuige is, te verbinden met de Jezus’ belofte: de uitstorting van de heilige Geest.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III  Leesmenu Zondagen, Pinksterzondag, pagina 291.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.m.