1e Pinksterdag – Pinksterzondag

 

Pinksteren: feest van de Geest

‘Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken.’

Handelingen 2 verzen 1-4

Leesmenu 1e Pinksterdag – Pinksteren: feest van de Geest

Pinksteren is voor christenen het ‘feest van de Geest’. Op de 50-ste dag, gerekend vanaf Paaszondag, en 10 dagen na Hemelvaartsdag, viert de kerk van alle tijden en plaatsen de uitstorting van de heilige Geest.

De naam Pinksteren komt van het Oudgriekse Πεντηκοστή, (pentakoste). Dat betekent ‘vijftig’.  Onder het tabblad Vieringen lees je meer over het bijzondere feest van Pinksteren.

Een belofte met een opdracht

Vlak voor zijn hemelvaart had Jezus zijn leerlingen beloofd dat Hij binnen afzienbare tijd de heilige Geest zou sturen. Die zou hun voortaan leiden en bijstaan in hun opdracht om te getuigen. Jezus had hen op het hart gebonden om aan alle volken op aarde door te geven wat ze met Jezus hadden meegemaakt.

De bezielde preek van een visser

Petrus, een gewone vissersman en bepaald geen Schriftgeleerde, neemt als eerste het woord als de Geest over hem komt. Hij legt de Schrift uit. Verklaart wat de profeet Joël had verkondigd. En verbindt dat met de nieuwe werkelijkheid waarvan iedereen op dat moment getuige is: de uitstorting van de heilige Geest, volgens Jezus’ belofte.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.