1e zondag 40 dagentijd

1e zondag 40 dagentijd

De 1e zondag van de 40 dagentijd  of vastentijd staat in het teken van geloofsvertrouwen en overgave aan God. Zowel de lezingen uit het Oude Testament als het Nieuwe Testament gaan hierover..

Aangepast leesmenu

Vier de 1e zondag 40 dagentijd  mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking niet prettig? Volg dan het gewone Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.

De Bijbel in Gewone Taal kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!)

NOTA BENE: De lezingen in de app zijn omwille van de toegankelijkheid gekozen in Bijbel in Gewone Taal. Liever een andere vertaling gebruiken? Onder de menubalk van Bijbel.nl staat naast de aanduiding van het bijbelhoofdstuk (bijvoorbeeld Psalm 1) het vakje met de vertaling. Klik op het pijltje om naar de gewenste vertaling te gaan.

Als je een (gratis) account aanmaakt op debijbel.nl krijg je bovendien toegang tot allerlei achtergrondinformatie en kun je teksten markeren. Maak nu een account aan op debijbel.nl: www.debijbel.nl

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu – Dagtekst

Abraham en Isaak brengen een offer

4 Op de derde dag van de reis zag Abraham in de verte de berg Moria. 5 Hij zei tegen de knechten: ‘Jullie moeten hier blijven met de ezel. Ik ga met de jongen verder. Wij gaan daar tot God bidden. Daarna komen we hier terug.’
6 Hij legde het hout op Isaaks schouder. Hij pakte zelf het mes en alles wat hij nodig had om een vuur te maken. En samen liepen Abraham en Isaak verder.
7 ‘Vader,’ zei Isaak tegen Abraham. ‘Ja, jongen, wat is er?’ vroeg Abraham. Isaak zei: ‘We hebben hier vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer?’ 8 Abraham antwoordde: ‘God zal zelf voor een lam zorgen, jongen.’ Toen gingen ze samen verder.

Avondgebed: Genesis 22:4-8 

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Abraham op de proef gesteld

In Genesis 19  stelt God Abraham op de proef. Is Abraham bereid ook  het liefste wat hij heeft, zijn enige zoon, op te offeren als God dat van hem vraagt?

Ja! Maar zo ver laat God het niet komen. De engel houdt Abraham op tijd  tegen: zijn zoon Isaak zal niet sterven. Er is al voorzien in een offerlam. Het staat klaar, verstrikt met zijn horens in het struikgewas.

Abraham krijgt vast een glimp te zien van Gods plan voor het behoud van ontelbaar veel mensen. Eeuwen later zal Gods eigen geliefde Zoon – door de profeet Johannes het Lam van God genoemd -zichzelf opofferen om te sterven voor hun zonden.

Jezus op de proef gesteld

Jezus, het Lam van God, wordt in Lucas 4 door de heilige Geest klaar gemaakt om de woestijn in te gaan. De woestijn staat voor afzondering, eenzaamheid en ontbering. Klaar om zijn roeping en het vreselijke lijden dat daarmee verbonden is op zich te nemen. Het zal alles van Hem vragen en eisen, maar eerst moet Hij, net als Abraham, een beproeving doorstaan.
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III, Zondagen door het jaar, Meditatie 1e zondag veertigdagentijd.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm