1e zondag 40-dagentijd

 

Viering 1e zondag vastentijd

De eerste zondag van vastentijd staat in het teken van geloofsvertrouwen en overgave aan God. Zowel de lezingen uit het Oude Testament als het Nieuwe Testament gaan hierover.

Genesis 22 vers 11b – 12;

‘Abraham, Abraham!’

‘Ja, ik luister,’ antwoordde Abraham. ‘Raak de jongen niet aan,’ zei de Engel. Nu weet ik dat je ontzag hebt voor God, omdat je zelfs bereid was mij je enige zoon te offeren.’

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie), © Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1996

Oude Testament.

In Genesis 19  stelt God Abraham op de proef. Is Abraham bereid ook  het liefste wat hij heeft, zijn enige zoon, op te offeren als God dat van hem vraagt?

Ja! Maar zo ver laat God het niet komen. De engel houdt Abraham op tijd  tegen: zijn zoon Isaak zal niet sterven. Er is al voorzien in een offerlam. Het staat klaar, verstrikt met zijn horens in het struikgewas.

Abraham krijgt vast een glimp te zien van Gods plan voor het behoud van ontelbaar veel mensen. Gods eigen geliefde Zoon, door de profeet Johannes het Lam van God genoemd, zal zichzelf opofferen om te sterven voor hun zonden.

Nieuwe Testament

Jezus, het Lam van God, wordt in Lucas 4 door de Heilige Geest klaar gemaakt om de woestijn in te gaan. De woestijn staat voor afzondering, eenzaamheid en ontbering. Klaar om zijn roeping en het vreselijke lijden dat daarmee verbonden is op zich te nemen. Het zal alles van Hem vragen en eisen, maar eerst moet Hij, net als Abraham,  een beproeving doorstaan.

Aangepast leesmenu

Vier de eerste zondag van vastentijd mee in het morgen- middag- en avond- en nachtgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament en Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de lezingen  van het gewone leesmenu  in het morgen-, middag-, avond-, en nachtavondgebed op 9 maart.

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het Leesmenu  9 maart

Morgengebed

Middaggebed

Avondgebed

Nachtgebed

 

 

 

 

 

 

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.