1e zondag na Driekoningen

De 1e zondag na Driekoningen

Stilstaan bij het mysterie van Gods menswording in de persoon van Jezus Christus: het Licht van de wereld dat mensen verlicht, die in het duister van hun zonde en schuld zitten opgesloten en daaruit bevrijd worden. Jezus Christus was en is een met God Zijn Vader. En omdat Hij ook een van ons is geworden en onze schuld op zich heeft genomen, heeft Hij ons verzoend met God. In Hem en door Hem, die kleine Kerstbaby, de toen nog ongekroonde Koning van het het heelal, zijn wij nu een met God.

Aangepast leesmenu

Vier de 1e zondag na Driekoningen mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag.

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu – Dagtekst

God zal bevrijding brengen

8 God zegt: ‘Volk van Israël, jullie zijn mij niet trouw meer. Denk goed na, kom bij mij terug. 9 Denk na over alles wat er vroeger gebeurd is. Ik ben God, er is geen andere god. Er is niemand zoals ik.
10 In het begin heb ik al voorspeld hoe alles zal aflopen. Lang geleden heb ik al gezegd wat er zal gebeuren. Wat ik besluit, dat gebeurt ook. Wat ik wil, dat doe ik ook.
(…)
12 Luister naar mij, volk van Israël. Jullie zijn eigenwijs, jullie geloven niet dat jullie bevrijd zullen worden. 13 Maar ik zal jullie redden, ik zal bevrijding brengen. Dat zal niet lang meer duren. Ik zal redding brengen in Jeruzalem, en iedereen in Israël zal zien hoe machtig ik ben.’

Avondgebed: Jesaja 46:8-12

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Gods plan voor Israël,  Zijn oogappel

God is en blijft ondanks de ontrouw van Israël op de uitkijk staan als een vader die uitziet naar de terugkeer van zijn verloren zoon. Hij roept zijn ongehoorzame schapen terug van het randje van de afgrond. ‘Denk goed na, kom bij mij terug (…). Er is niemand zoals ik’. We zien hier de echo van de gelijkenis in Lucas 15;11-32:

De vader is blij dat de zoon terug is

De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem.
21 De zoon zei: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.’
22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. 23 Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren! 24 Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.’ Toen gingen ze feestvieren.

Deze tekst uit Lucas 15:20-24 is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Redding op komst

Het volk Israël is en blijft Zijn oogappel. Ook al straft Hij het om het besef van afhankelijkheid en enorme schuld tegenover hun Herder en Beschermer wakker te schudden. Hij blijft oproepen tot bekering via zijn dienaar en profeet Jesaja voor het te laat is. Maar Jesaja mag ook al het Goede Nieuws te verkondigen dat God redding en bevrijding zal brengen. In de persoon van Jezus Christus, Gods eigen Zoon, wordt die redding werkelijkheid. Te beginnen in Jeruzalem en vandaar uit voor de wereld.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter