1e zondag na Drievuldigheid

1e zondag na Drievuldigheid

De eerste zondag na Pinksteren heet in de traditie van de Vroege Kerk Drievuldigheidszondag. Dat is de zondag ter ere van de Drie-eenheid (de triniteit) van God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de heilige Geest. Tot aan advent zijn de zondagen oplopend genummerd (in de traditie van de anglicaanse kerk; de rooms-katholieke kerk houdt het op ‘zondagen door het jaar’.

In de 4e en 5e eeuw was er in de Vroege Kerk na de viering van Pinksteren veel aandacht voor de Drie-eenheid van God. In liturgische gebeden en gezangen zetten de gelovigen zich af tegen ketterijen als het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Zo groeide in de Vroege Kerk van alle plaatsen en tijden het verlangen en de behoefte om Drie-eenheid van God te vieren met een eigen feest: het feest van de heilige Drievuldigheid.

Verplicht feest sinds 14e eeuw

Pas in de 14e eeuw werd Drievuldigheidszondag een verplicht kerkelijk feest. Paus Johannes XXII (1316-1334) wees daarvoor de eerste zondag na Pinksteren aan. De zondagen tussen Drievuldigheid en Advent (vier weken voor Kerst) zijn in de rooms-katholieke en anglicaanse liturgische kalender genummerd na Drievuldigheid.

Op de liturgische kalender werden ze vervolgens gerangschikt als 1e zondag na Drievuldigheid, 2e zondag na Drievuldigheid enzovoorts. Deze benamingen werden in oude doopregisters ook wel gebruikt in plaats van de gewone datum. Het aantal zondagen na Drievuldigheid is afhankelijk van de Paasdatum.

In de protestantse traditie is er overigens geen speciale aandacht na Pinksteren voor de Drie-eenheid van God.

Aangepast leesmenu

Vier de 1e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen, middag- avond- en nachtgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu in het morgen- , middag-, avond- en nachtgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast Leesmenu   

Dagtekst 1e zondag na Drievuldigheid

De zon en de maan staan stil

12-14 Toen sprak Jozua een gebed uit. Alle Israëlieten hoorden het. Jozua zei: ‘Zon, sta stil boven de stad Gibeon. En maan, blijf staan boven het Ajjalon-dal.’ Zo gebeurde het. De zon en de maan bleven stilstaan. Ze stonden de hele dag aan de hemel, totdat de Israëlieten hun vijanden verslagen hadden.
Die gebeurtenis staat ook in het Boek van Jasar. Het is de enige keer dat de Heer op zo’n manier naar het gebed van een mens luisterde. Op die dag vocht de Heer voor de Israëlieten. Hij zorgde ervoor dat de Israëlieten de Amorieten konden verslaan.15 Na de overwinning ging Jozua met zijn hele leger terug naar het kamp in Gilgal.

Morgengebed: Jozua 10:12-13

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Gods lieveling Israël 

Dit hoofdstuk uit Jozua neemt ons mee in het grote verhaal dat God met zijn lieveling Israël is begonnen. Hij is het die voor de Israëlieten uitgaat, de goddeloze inwoners van het land Kanaän wegvaagt om het aan Zijn volk in bezit te geven. Hij zegent het en koestert het aan zijn hart. Omdat het Hem toegewijd dient en Zijn Wet naleeft.

Het Beloofde Land

In de zondagen na Drievuldigheid is er speciaal aandacht voor Gods innige ontferming over zijn geliefden, door heel de geschiedenis heen. Om te beginnen bij het volk Israël. Maar na Pinksteren ook voor ieder die tot geloof is gekomen in Jezus Christus als Verzoener en Verlosser.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III  Leesmenu Zondagen, 1e zondag na Drievuldigheid, pagina 296.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.