1e zondag na Drievuldigheid

1e zondag na Drievuldigheid

In de 4e en 5e eeuw was er in de Vroege Kerk  na de viering van Pinksteren veel aandacht voor de Drie-eenheid van God.  In liturgische gebeden en gezangen zetten de gelovigen zich af tegen ketterijen als het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Zo groeide in de Vroege  Kerk van alle plaatsen en tijden het verlangen en de behoefte om Drie-eenheid van God te vieren met een eigen feest: het feest van de heilige Drievuldigheid.

Aangepast leesmenu 

Vier de 1e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

De zon en de maan staan stil

12-14Toen sprak Jozua een gebed uit. Alle Israëlieten hoorden het. Jozua zei: ‘Zon, sta stil boven de stad Gibeon. En maan, blijf staan boven het Ajjalon-dal.’ Zo gebeurde het. De zon en de maan bleven stilstaan. Ze stonden de hele dag aan de hemel, totdat de Israëlieten hun vijanden verslagen hadden.

Die gebeurtenis staat ook in het Boek van Jasar. Het is de enige keer dat de Heer op zo’n manier naar het gebed van een mens luisterde. Op die dag vocht de Heer voor de Israëlieten. Hij zorgde ervoor dat de Israëlieten de Amorieten konden verslaan.

15Na de overwinning ging Jozua met zijn hele leger terug naar het kamp in Gilgal.

Nachtgebed: Jozua 10:12-15

Het Beloofde Land

In de zondagen na Drievuldigheid is er speciaal aandacht voor Gods innige ontferming over zijn geliefden, door heel de geschiedenis heen. Om te beginnen bij het volk Israël. Maar na Pinksteren ook voor ieder die tot geloof is gekomen in Jezus Christus als Verzoener en Verlosser.

Uit alle volken, naties en talen hebben ze zich losgemaakt. Om zich te voegen in de gemeenschap van de kerk van alle plaatsen en tijden, op weg  naar het Beloofde Land van eeuwige vreugde en rust. Vervuld van heilige aanbidding van Hem. Voorgoed opgenomen in Gods ontferming en liefde.

©Elise G.Lengkeek

Aangepast leesmenu  1e zondag na Drievuldigheid

Vier de 1e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude ] Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Zie voor de meditatie bij deze tekst: Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dagDeel III De zondagen door het jaar heen, 1e zondag na Drievuldigheid.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden  debijbel.nl kan bestaan en kan werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel?

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.