1e zondag na Kerst

De 1e zondag na Kerst

Stilstaan bij het mysterie van Gods menswording in de persoon van Jezus Christus: het Licht van de wereld dat mensen verlicht, die in het duister van hun zonde en schuld zitten opgesloten en daaruit bevrijd worden. Jezus Christus was en is een met God Zijn Vader. En omdat Hij ook een van ons is geworden en onze schuld op zich heeft genomen, heeft Hij ons verzoend met God. In Hem en door Hem, die kleine Kerstbaby, de toen nog ongekroonde Koning van het het heelal, zijn wij nu een met God.

Aangepast leesmenu

Vier de 1e zondag na Kerst mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag.

Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu – Dagtekst

God belooft dat het volk zal groeien

31 Hizkia, er is nog maar een klein deel van je volk in leven. Maar je volk zal snel gaan groeien, net als een plant met sterke wortels. 32 Want je volk zal zich vanuit Jeruzalem en vanaf de berg Sion verspreiden over het hele land. Ik, de machtige Heer, zal zorgen dat dat gebeurt.’

Avondgebed: Jesaja 38:31 & 32

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Geen overwinning zonder strijd

Het lied van de overwinning van deze Koning van het heelal, is al door de profeten van oudsher bezongen en geprofeteerd. Zo ook heeft Jesaja het in opdracht van God keer op keer verkondigd. Maar bij overwinning hoort ook strijd. Satan strijd tot het einde van de wereld om de eenheid te verstoren van Gods kinderen met God en Jezus Christus.  Hij dwarsboomt constant het helende werk van de heilige Geest in de harten van gelovigen.

Daarom waarschuwt God ook steeds opnieuw zijn volk voor afval en zonden bij monde van zijn profeten. En straft Hij om ongelovigen tot inkeer en berouw te bewegen, zodat ze uiteindelijk naar hun Redder en Verlosser gaan verlangen met een hart dat overvloeit van liefde en dankbaarheid.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter