1e zondag na Pasen

1e zondag na Pasen

De 1e zondag na Pasen leiden de Bijbellezingen ons dieper in het spirituele geheim van Jezus Christus’ dood en opstanding.  Veel joden en heidenen waren  in korte tijd tot geloof gekomen en aanbaden God. Hun harten waren geraakt door de heilige Geest. En hun ogen gingen open voor wie God is door wat Jezus Christus had gedaan. Ze vroegen zich af wat ze als nieuwe gemeenschap van gelovigen zouden betekenen naast Gods volk van oudsher: Israël. De vroege kerkvaders zagen veel overeenkomsten tussen Gods weg met Israel en  e community van christenen die dagelijks groeide: de kerk.  Zowel Israël als de kerk vergaten (en vergeten) geregeld hun oorsprong en missie. Afval van God en Zijn geboden en terugkeer tot de Bron van Leven beweegt mee in het ritme van de geschiedenis. De christenen van alle plaatsen en tijden vormen samen met de joden van Gods uitverkoren volk  de bruid van Christus. Over die bruid schijft de apostel Johannes in Openbaring 19 en 21. En de apostel Petrus laat zien dat de nieuwe gelovigen in Gods ogen er net zo toe doen als de kinderen van zijn uitverkoren volk.

Aangepast leesmenu

Vier de 1e zondag na Pasen mee in het morgen-, middag-, avond- en nachtgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament en Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude Testament in het gewone leesmenu  in het morgen-, avond-  en nachtgebed op de datum van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu – Dagtekst

Gods heilige volk

9 Jullie zijn door God uitgekozen, en jullie horen bij hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van priesters. God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in zijn schitterende licht. Nu kunnen jullie iedereen vertellen over de grote wonderen van God. 10 Ooit waren jullie niet eens een volk. Nu zijn jullie het volk van God. Ooit was er niemand die voor jullie zorgde. Nu zorgt God voor jullie.

Nachtgebed: 1 Petrus 2:9-10

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap 

Meditatie

De oude tempel cultus op de schop…

“Jullie zijn een heilig volk, een volk van priesters,” zegt Petrus tegen de gelovigen in Klein-Azië. Dat is nog al wat! Tot aan de dood en opstanding van zijn Zoon Jezus, stond God alleen toe dat de priesters (uit de stam Levi) namens het volk Gods heiligdom binnengingen voor de eredienst aan Hem met de vereiste verzoen-, dank- en vredeoffers. Alleen de hogepriester was door God gemachtigd verzoening voor zichzelf en voor het hele volk te vragen. Niemand, zelfs de koning niet, mocht zichzelf het (hoge)priesterschap toe-eigenen.

De tempelcultus – het slachten en verbranden van dieren voor offers – is overbodig geworden. Waarom? Omdat de tempel van God nu een onzichtbaar bouwwerk is. Maar wat betekent dat ten diepste voor mij? Ben ik als gelovige van nu dus zelf nu ook priester, in dienst van God?

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III, Zondagen door het jaar, Meditatie 1e zondag na Pasen.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.