1e zondag na Pasen

De 1e zondag na Pasen leiden de Bijbellezingen ons dieper in het spirituele geheim van Jezus Christus’ dood en opstanding.  Veel joden en heidenen waren  in korte tijd tot geloof gekomen en aanbaden God. Hun harten waren geraakt door de heilige Geest. En hun ogen gingen open voor wie God is door wat Jezus Christus had gedaan.

Ze vroegen zich af wat ze als nieuwe gemeenschap van gelovigen zouden betekenen naast Gods volk van oudsher: Israël. De vroege kerkvaders zagen veel overeenkomsten tussen Gods weg met Israel en met de community van christenen die dagelijks groeide: de kerk.  Zowel Israël als de kerk vergaten geregeld hun oorsprong en missie

De  christenen van alle plaatsen en tijden vormen samen met de joden van Gods uitverkoren volk  de bruid van Christus. Over die bruid schijft de apostel Johannes in Openbaring 19 en 21. En de apostel Petrus laat zien dat de nieuwe gelovigen in Gods ogen er net zo toe doen als de kinderen van zijn uitverkoren volk.

1 Petrus 2 verzen 9 – 10

Maar u bent een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterschap,
een heilige natie.

Gods eigen volk,
gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem
die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), © Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Aangepast leesmenu

Vier de 1e zondag na Pasen mee in het morgen-,  avond- en nachtgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament en Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament in het gewone leesmenu  in het morgen-, avond-  en nachtgebed op de datum van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.