1e zondag van advent

Aangepast leesmenu advent

Jezus Christus is de bron van onze spiritualiteit. Hij is het die de oorsprong, de zin en de vervulling van de tijd in zijn persoon verenigt.  Het kerkelijk jaar start daarom ook met advent: de voorbereiding op de 1e komst van Jezus Christus op aarde, als een baby. Geboren uit Gods Geest en uit de schoot van een ongetrouwd meisje, dat niet bang was voor de gevolgen van haar onverklaarbare zwangerschap. Geen wonder dat haar verloofde in een droom van God zelf hoort hoe het ervoor staat met Maria.

Advent start vier zondagen voor Kerst. De voorbereiding op Christus’ geboorte doet ook een appèl op  de geboorte van de messias in ons hart en op zijn 2e komst op aarde aan het eind van de tijd. Niet als baby, maar als koning van het heelal die komt om de aarde, de hemel en al haar bewoners, doden en levenden,  te oordelen.

Vier de 1e zondag van advent mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu

De zegen van rechtvaardigheid

10 0 Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom,
geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra.
11 Wat moet ik met al jullie offers? – zegt de HEER.
Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren;
het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer.
12 En wanneer jullie voor mij verschijnen –
wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?
13 Houd op met die zinloze offergaven.
Ik heb een afschuw van jullie wierook;
jullie feesten, nieuwemaan en sabbat,
ik duld ze niet naast al dat wangedrag.

Morgengebed: Jesaja  1:10-13

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Waar ging het mis?

God stuurt Jesaja op pad om zijn volk zoveel het oordeel aan te zeggen als het herstel dat een rest van het volk zal meemaken. Dat gebeurt wanneer Jezus Christus, de lang verwachte ‘Telg’ uit het geslacht van David, naar de aarde komt om als mens onder de mensen te leven, te lijden aan de zonden van de hele mensheid waarvoor hij tenslotte moet boeten met de kruisdood.

En hoe komt het ooit weer goed?

Het moment dat Jesaja het woord neemt, is de spiritualiteit van het volk op een dieptepunt beland: fake godsdienst is het geworden. God walgt ervan. Hij wil het volk bij monde van Jesaja vertellen wat er is misgegaan in de relatie tussen hem en zijn volk. En wat hij, de Heer van de hemelse machten, van plan is eraan te gaan doen.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter