20e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 20 zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu

Vraag van het volk

6 Waarmee zal ik voor de Heer verschijnen?
Hoe kan ik die verheven God hulde bewijzen?
Moet ik vuuroffers brengen,
mijn beste kalveren offeren?
7 Zal de Heer tevreden zijn
met duizend rammen
of met een eindeloze stroom olijfolie?
Moet ik mijn oudste zoon geven
om voor mijn ontrouw te boeten,
mijn bloedeigen kind
om mijn zonde goed te maken?

Het antwoord van de profeet

8 Het is u heel duidelijk gezegd wat goed is
en wat de Heer van een mens verlangt.
Dit alleen vraagt hij:
houd u aan het recht,
blijf altijd trouw
en ga in alles bij uw God te rade.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel, (herziene editie 1996). © 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting.

God zoekt het hart van zijn volk

Micha legt de vinger precies bij de zere plek: al die godsdienstige rituelen helpen het volk Israël niet om Gods liefde te winnen. God had zijn volk bij monde van de profeet Mozes voorschriften gegeven hoe, wanneer, waar en door wie aan Hem geofferd zou worden. Maar ver voor die offers uit ging het gebod dat Mozes het volk voorhield in Deuteronomium 6:6:

6 Luister, Israël! De Heer is onze God, alleen de Heer. 5Houd van hem, met hart en ziel, met heel je wezen. 6Neem alle grondregels die ik je vandaag opleg ter harte. 7 Prent ze je kinderen in en zeg ze op, thuis en onderweg, wanneer je naar bed gaat en wanneer je opstaat.

…En accepteert daarom geen ‘lege rituelen’

Geloven in God is in de eerste plaats een hartszaak. Een unieke  liefdesgeschiedenis tussen elke mens die omhoog ziet naar zijn Schepper, die zich werkelijk om hem bekommert. Daarom accepteert God geen ‘lege rituelen’ om hem gunstig te stemmen. Dat is voorbehouden aan de godsdienstige rituelen die uitgevoerd moeten worden om de (af)goden die mensen hebben bedacht koest te houden. Maar God is de bron van liefde. Van het ware, het volmaakte en heilige.

Satan heeft geprobeerd ons een eeuwig leven met God te ontstelen door Eva en Adam ter verleiden tot zonde. Christus is voor ons de dood in gegaan om ons terug te winnen.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.