21e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 21 zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu

Wat heb je aan een afgodenbeeld

18 Wat heb je aan een godenbeeld,
gebeeldhouwd door zijn maker?
Aan een gegoten beeld dat leugens verkondigt?
Wie vertrouwt zich nu toe aan wat hij zelf heeft gemaakt?
Wat hij maakt zijn stomme afgoden!
19 ‘Wee hem die tegen een stuk hout zegt: “Word wakker!”
en tegen een stomme steen: “Sta op!”’
Zal dat beeld iets verkondigen?
Het is wel gevat in goud en zilver,
maar er zit geen leven in.
20 De HEER troont in zijn heilig paleis.
Aarde, wees stil voor hem!
De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007  Nederlands Bijbelgenootschap.

God zoekt het hart van zijn volk

De profeet Habakuk  heeft waarschijnlijk zijn profetische taak uitgevoerd in de dagen van koning Jojakim, kort voor de eerste Babylonische inval in Juda. Habakuk heeft het er moeilijk mee dat de Heer toelaat dat de goddeloze Chaldeeen hun gang mogen gaan om Gods oordeel over Israël te voltrekken. Maar God maakt hem duidelijk dat hij geduld moet hebben en de moed niet op te geven. De overheersing door de Babyloniës zal niet voor altijd zijn.

Er zal een dag komen dat iedereen op aarde stil valt voor het aangezicht van de Heilige en inziet hoe waardeloos al die zelf gemaakte afgoden blijken te zijn. Ze zijn leeg: er zit geen enkele vorm van leven in, meeleven of  iets wat daarop lijkt. Stomme, nietswaardige goden die alle aandacht en liefde van zijn volk in beslag hebben genomen.

©Elise G. Lengkeek

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.