22e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 22e zondag na Drievuldigheid – vandaag is het EEUWIGHEIDSZONDAG – mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.(Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan! )

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu – Dagtekst

Door wijsheid word je gelukkig

Zoek altijd naar wijsheid

1-5 Luister goed! Als je God wilt kennen en eerbied voor hem wilt hebben, dan moet je luisteren. Denk steeds aan mijn wijze lessen en mijn regels. Ga steeds op zoek naar wijsheid, en denk altijd goed na. Doe je best om alle wijze lessen te begrijpen. Zoek naar wijsheid alsof je naar een kostbare schat zoekt. En blijf altijd zoeken!
6 De Heer geeft wijsheid. Zijn woorden geven kennis en inzicht. 7 De Heer geeft geluk aan eerlijke mensen, aan mensen die hem trouw zijn. Hij beschermt hen. 8 Hij zorgt voor mensen die goed leven, hij beschermt hen tegen gevaar.

Morgengebed: Spreuken 2:1-6

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Wat is wijsheid?

Het verlangen en streven naar kennis en inzicht is zo oud als de wereld. Maar als theoretische discipline bestaat het ‘pas’ sinds de zesde eeuw voor Christus: de periode van ballingschap. Het bijbelboek Spreuken dateert mogelijk ook uit die tijd en bevat ook een verwijzing naar de auteur die begon met het optekenen van levenslessen, -ervaringen en –inzichten: koning Salomo. (Spr. 25:1)

Deze zoon van David in de eerste lijn is bekend geworden om zijn nooit geëvenaarde wijsheid. De jonge, onervaren Salomo had God juist hierom gevraagd bij het aanvaarden van zijn koningschap. Het verlangen naar wijsheid stond voor hem boven rijkdom en macht, om het volk als koning te kunnen leiden (1 Kon. 2: 10-12). God was daar zo over te spreken dat Hij Salomo alles in overvloed gaf.

Zijn praktisch inzicht in de drijfveren van mensen en wat er in hun omgang met elkaar en God toe doet, de lessen van de natuur: al die waarnemingen zijn terug te vinden in de bijbelboeken Spreuken, Prediker en Hooglied.

Wijsheid en liefde in één adem

Het boek Spreuken opent met het uitleggen wat het grondprincipe van wijsheid is, volgens Salomo: het serieus nemen van wie God is. Het respecteren van zijn richtlijnen en die toepassen in de praktijk van je dagelijks leven.

Wijsheid omvat veel meer dan een schat aan (theoretische) kennis. Wijsheid die van God komt, is altijd verbonden met liefde. Liefde voor Hem, de Schepper, de Vader. Liefde voor de ander zoals voor jezelf.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:

Zie voor de meditatie bij deze tekst: Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dagDeel III, Zondagen door het jaar, Meditaties, 22e zondag na Drievuldigheid.

Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm