22e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 22e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu

Wijsheid beschermt

1 Mijn zoon,
luister naar wat ik te zeggen heb,
vergeet mijn woorden nooit.
2 Wees op wijsheid gespitst,
probeer alles te doorzien.
3 Roep om inzicht,
vraag om scherpzinnigheid!
4 Zoek ernaar als was het zilver,
als ging het om een verborgen schat.
5 Dan zul je begrijpen wat het betekent:
ontzag te hebben voor de Heer;
dan zul je ontdekken wat het betekent:
God te leren kennen.
6 Want de Heer schenkt wijsheid,
van hem ontvangen we kennis en inzicht.

Morgemgebed: Spreuken 2:1-6

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter