23e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 23e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu

De zegen van rechtvaardigheid

28 De weg van de rechtvaardigheid leidt naar het leven, een geëffend pad is het, vrij van de dood.

Morgengebed: Spreuken 12:28

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Rechtvaardigheid en liefde onlosmakelijk verbonden

Als God ergens een hekel aan heeft, dan is het aan onrechtvaardigheid en aan mensen die de mond vol hebben van mooie praatjes, maar ondertussen zichzelf verrijken door anderen te benadelen. Rechtvaardigheid is onlosmakelijk verbonden met de liefde tot God en de medemens. Wie God echt met hart en ziel en tot in alle vezels van zijn bestaan liefheeft, kan en wil niet anders dan het goede zoeken. Voor zichzelf en altijd daarmee verbonden voor anderen.

In andere handschriften en vertalingen is het tweede deel van dit vers vertaald met: ‘maar de weg van de zonde leidt naar de dood’.

Gegarandeerd leven in rust en veiligheid

Het in praktijk brengen van Gods geboden, biedt een mens en zijn directe omgeving een gegarandeerd leven in rust en veiligheid. Er gaat een geweldige zegen uit van mensen die kiezen voor zo’n leven. Dat werd in vroege tijden duidelijk zichtbaar in de wijde omtrek van kloosters, waarin monniken voor het aangezicht van God hun gebeden op zonden voor de kerk en de wereld en naar hun beste vermogen rechtvaardig leefden en handelden. Met het oog op hun voorbeeld en redder: Jezus Christus

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter