25e zondag na Drievuldigheid

Aangepast leesmenu 

Vier de 25e zondag na Drievuldigheid mee in het morgen- en avondgebed met de onderstaande lezingen uit het Oude Testament van de Bijbel. Ze vervangen de beide lezingen (lectio divina) uit het Oude Testament van het gewone leesmenu  in het morgen- en avondgebed in het leesmenu van vandaag. Vind je die onderbreking te lastig? Volg dan het gewone Leesmenu van vandaag.

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Aangepast leesmenu – Dagtekst

Spreuken over een gelukkig leven

13 Als je vrolijk bent, komt er een lach op je gezicht,
maar als je verdrietig bent, voel je pijn in je hart.

14 Verstandige mensen willen steeds wijzer worden,
maar dwaze mensen blijven liever dom.

15 Als je arm bent, is het leven zwaar,
maar als je vrolijk bent, geniet je van elke dag.

16 Je kunt beter arm zijn en eerbied hebben voor de Heer,
dan rijk zijn en leven in angst.

17 Je kunt beter een eenvoudige maaltijd hebben en liefde,
dan een groot feestmaal en haat.

18 Als je snel boos wordt, maak je een ruzie erger.
Blijf dus kalm, dan houdt de ruzie vanzelf op.

Morgengebed: Spreuken 15:13-18

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Regels voor een leven dat lukt

Spreuken over een gelukkig leven: was het maar zo eenvoudig! Toen God de eerste mensen schiep, wás geluk ook “heel gewoon”. Adam en Eva hadden een liefhebbende en gelukkige relatie. Met elkaar en met God. Totdat Eva na aandringen van Satan besloot God niet langer op zijn woord te geloven. Toen ze zijn advies opvolgde en at van de verboden vrucht om net zo wijs als God te worden, was haar levensgeluk en toekomst kapot (Gen. 3). Erger nog: van alle mensen!

De strijd tussen God en Satan om het kroonjuweel van Gods schepping, is vanaf dat moment losgebarsten. Maar God geeft zijn schepping niet voorgoed prijs aan de ongebreidelde macht van het kwaad, dat met Satans aanwezigheid in de wereld gekomen is.

Hij is vol genade en liefde opnieuw zijn mensenkinderen gaan opzoeken. Adam en Eva kregen hun verdiende straf. Maar ook de belofte dat het zo niet blijft. Dat God via zijn Zoon Jezus Christus de kapotte relaties herstelt. En om dat mogelijk te maken, geeft Hij daarnaast ook spelregels om de mens te helpen zijn eigen leefomgeving en die van anderen te beschermen tegen de invloed van : uitbuiting, slavernij, terreur, beschadiging van iemands eer en goede naam enzovoorts

Het sleutelwoord dat Gods regels verbindt is liefde. Liefde tot God en elkaar als enige basis voor geluk.

Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel III, Zondagen door het jaar, Meditatie 25e zondag na Drievuldigheid.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm