2e Pinksterdag

2e Pinksterdag

Pinksteren: Gods kerk wacht een nieuw begin

De uitstorting van de heilige Geest met Pinsteren is het begin van een nieuw tijdperk: het ontstaan van de kerk van alle plaatsen en tijden. Want nu is het moment aangebroken dat het evangelie van Jezus Christus zich voor iedereen ontvouwt die in Hem gelooft. Voor Joden én heidenen. Voor lammen en blinden, doven en bezetenen. Zonder voorbehoud gaan de deuren van Gods nieuwe wereld wagenwijd open voor wie verlangt binnen te gaan.

De naam Pinksteren komt van het Oudgriekse Πεντηκοστή, (pentakoste). Dat betekent ‘vijftig’.  Onder het tabblad Vieringen lees je meer over het bijzondere feest van Pinksteren

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

2e Pinksterdag -Aangepast leesmenu

Jezus is de messias

17 Vrienden, jullie begrepen niet wat jullie deden toen jullie Jezus lieten doden. En jullie leiders begrepen ook niet wat ze deden. 18 Maar het moest zo gebeuren. De messias moest lijden. Dat heeft God al gezegd in de heilige boeken van de profeten. 19 Nu moeten jullie je leven veranderen en weer doen wat God wil. Dan zal hij jullie alles vergeven wat jullie verkeerd gedaan hebben. 20 En dan zal hij ervoor zorgen dat er een goede tijd komt. Want hij zal Jezus weer naar jullie toe sturen. Jezus is de messias die voor jullie uitgekozen is.

De profeten vertelden al over Jezus

21 Jezus moet in de hemel blijven totdat de tijd komt dat God alles weer in orde maakt. Over die tijd heeft God lang geleden al gesproken. Zijn heilige profeten hebben daar al over verteld. 22 Mozes heeft gezegd: «De Heer, jullie God, zal iemand uit jullie eigen volk als profeet naar jullie toe sturen. Dat zal net zo’n profeet zijn als ik. Jullie moeten luisteren naar alles wat hij zal zeggen. 23 Als jullie niet doen wat hij zegt, mogen jullie niet meer bij het volk van God horen.» 24 Ook Samuel heeft daarover gesproken, net als alle profeten na hem. 25 De woorden van de profeten zijn voor jullie bedoeld. En ook Gods belofte aan jullie voorouders is voor jullie bedoeld. God beloofde aan Abraham: «Door een nakomeling van jou zullen alle volken op aarde gelukkig worden.» 26 Die nakomeling is Jezus. God heeft hem als zijn dienaar uitgekozen. En hij heeft hem eerst naar jullie toe gestuurd. Jezus moest ervoor zorgen dat jullie ophielden met je slechte gedrag. Dan zouden jullie allemaal gelukkig worden.’

Nachtgebed: Handelingen 3:17-25

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Gods nieuwe afspraak

De uitstorting van de heilige Geest met Pinsteren is het begin van een nieuw tijdperk: het ontstaan van de kerk van alle plaatsen en tijden. En die kerk groeit vanaf de 1e dag dat de Geest van God mensen op hun voeten zet en hun stenen harten verandert in liefdevolle, warme en verlichte tempels waarin Hij vol vuur aanbeden wordt: de Schepper van hemel en aarde. Van het eeuwige leven en het licht en geluk waarop ieder mens ten diepste hoopt en waarover de profeten van oudsher spraken.

De oude afspraak die God met Zijn volk Israël had gemaakt, is vervangen door een een nieuwe afspraak; een betere dan de eerste die (het van het Oude Testament).
©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.m.