2e Pinksterdag

Een nieuw begin

16 Deze man, die u ziet en kent, heeft geloofd in de naam van Jezus Christus, en daarom heeft die naam hem gezond gemaakt; het geloof dat door die naam gewekt is, heeft hem dit herstel gegeven, zoals u allemaal kunt zien.
17 Nu weet ik, broeders, dat u, net zoals uw leiders, hebt gehandeld uit onwetendheid. 18 Maar zo heeft God in vervulling laten gaan wat hij bij monde van alle profeten heeft voorzegd: dat zijn Christus zou lijden. 19 Begin dus een nieuw leven en keer terug naar God, dan zullen uw zonden u worden kwijtgescholden. 20 Dan zal de Heer zorgen dat de tijd aanbreekt dat alle druk zal zijn weggenomen en zal hij de Christus zenden die hij voor u bestemd heeft: Jezus. 21 Hem die de hemel moest opnemen tot de tijd dat alles vernieuwd wordt en waarover God door zijn heilige profeten van oudsher heeft gesproken.
Handelingen 3 verzen 16-21

Leesmenu 2e Pinksterdag – Een nieuw begin

De uitstorting van de heilige Geest met Pinsteren is het begin van een nieuw tijdperk: het ontstaan van de kerk van alle plaatsen en tijden. En die kerk groeit vanaf dag 1. Want het evangelie van Jezus Christus is nu voor iedereen die in Hem gelooft. Voor Joden én heidenen. Voor lammen en blinden, doven en bezetenen. Zonder voorbehoud.

De naam Pinksteren komt van het Oudgriekse Πεντηκοστή, (pentakoste). Dat betekent ‘vijftig’.  Onder het tabblad Vieringen lees je meer over het bijzondere feest van Pinksteren

 

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.